Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Katulski"

Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych


  Rys historyczny Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (KSiSR) należy do grona najstarszych jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału ETI. Jej początki sięgają 1946 roku, kiedy to jeszcze w ramach Wydziału Elektrycznego PG utworzono Katedrę Radiotechniki. Po powołaniu w 1952 roku Wydziału Łączności, aktualnie WETI, pierwszym kierownikiem w latach 1952 - 1983, wówczas Katedry Radiotechniki Nadawczej, był nieżyjący już prof. dr inż. Leonard Knoch. W okresie tym w Katedrze prowadzono początkowo kształcenie w specjalności radiotechnika, zaś następnie w specjalności systemy radiokomunikacyjne. Liczni absolwenci tych specjalności stanowili podstawową kadrę inżynierską wielu trójmiejskich i krajowych biur projektowych oraz zakładów produkcyjnych i usługowych w dziedzinie łączności, a także elektroniki, jak np. gdański UNIMOR oraz gdyński RADMOR i MORS, czy inne pozatrójmiejskie jednostki gospodarcze, zwłaszcza przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, np. PIT. Działalność naukowo-badawcza w tym okresie obejmowała szeroko rozumianą dziedzinę radiokomunikacji, wnosząc istotny wkład do rozwoju teorii i techniki telekomunikacji bezprzewodowej. Szczególny nacisk został położony na aspekt wdrożeniowy tych prac, tj. realizacje zamówień z biur projektowych i przedsiębiorstw. Przykładem tego mogą być w latach 60. projekty i wdrożenia sieci radiotelefonicznych na potrzeby przedsiębiorstw komunikacyjnych i górniczych oraz w drugiej połowie lat 70. opracowanie terminala statkowego do łączności satelitarnej w systemie INMARSAT. Wraz z działalnością innowacyjno-wdrożeniową realizowano prace badawcze o charakterze podstawowym. M.in. dr inż. Wiktor Pawłowski wykonał unikatowe wieloletnie badania propagacyjne właściwości refrakcyjnych środowiska troposferycznego na obszarze południowego Bałtyku. Wyniki owych prac zostały umieszczone w materiałach CCIR, poprzedniczki dzisiejszego ITU (International Telecommunication Union). W tym okresie w zespole [...]

Narrowband Transmission Quality in Presence of Modified IEEE 802.15.4a UWB Signal

Czytaj za darmo! »

The IEEE 802.15.4 standard, released in 2003 and revised in 2006, describes physical and media access control layer for low data rate personal area networks. The latest extension to this standard, included in amendment 802.15.4a released in 2007 [1], defines new frequency ranges and higher data rates up to 27 Mb/s and provides possibility to compute distance between nodes based on measurement of radio signal propagation time. The highest data rates and ranging capability are available only using optional ultrawideband physical layer with impulse radio technique. Sixteen UWB channels with bandwidth from 499.2 MHz to 1354.97 MHz are defined in three subbands below 10.2 GHz. This frequency range is currently occupied by many narrowband radio communication systems. Quality of narrowband transmissions in presence of ultrawideband impulse radio interferences depends on ratio between total power of narrowband signal and total power of UWB signal, on ratio between occupied bandwidths and on time structure and spectrum shape of UWB transmission. Some relation between parameters of impulse radio interferer and bit error rate (BER) of narrowband BPSK transmission was measured in laboratory of Gdańsk University of Technology. During this investigation, IEEE 802.15.4a impulse radio signal was used as source of UWB interferences. Narrowband transmission quality measurement in presence of UWB IR interference Schematic diagram of measurement equipment used to measure bit error rate of narrowband BPSK transmission in presence of UWB interference is presented on fig. 1. Double channel signal generator SMU200 from Rohde&Schwarz is being used as source of narrowband signal with BPSK modulation (sequence of transmitted bits is controlled by PC computer) and AWGN noise. Second channel of this generator is a source of carrier for quadrature modulator. AFQ100A generates baseband impulse radio signal in two channels with balanced outputs, and aft[...]

Metody ochrony przed spoofingiem w systemach nawigacji satelitarnej GNSS DOI:


  Globalne systemy nawigacji satelitarnej, czyli GNSS (Global Navigation Satellite System), zyskały dużą popularność w ciągu ostatnich kilkunastu lat, głównie w wyniku zaprzestania, w 2000 roku, celowego pogarszania dokładności ogólnodostępnych sygnałów C/A systemu GPS, tzw. Selective Availability. Według raportu Europejskiej Agencji GNSS [1], w roku 2013 na całym świecie funkcjonowały ponad 2 miliardy urządzeń wyposażonych m.in. w odbiorniki systemu GPS, ale także rosyjskiego GLONASS, europejskiego GALILEO i chińskiego Beidou. Pomimo tego przewiduje się, że rynek usług nawigacji satelitarnej nie jest jeszcze nasycony i do roku 2022 będzie w użyciu niemal 7 miliardów odbiorników, czyli statystycznie jeden na każdego mieszkańca Ziemi.[...]

POMIAROWA OCENA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU ANTYSPOOFINGOWEGO GPS OPARTEGO NA PRZETWARZANIU WIELOANTENOWYM DOI:10.15199/59.2016.6.17


  PERFORMANCE EVALUATION OF GPS ANTI-SPOOFING SYSTEM BASED ON ANTENNA ARRAY PROCESSING Streszczenie: Niniejszy referat dotyczy problemu wykrywania i przeciwdziałania atakom typu spoofing w globalnych systemach nawigacji satelitarnej. Pierwsza część referatu stanowi wprowadzenie w temat spoofingu oraz przegląd sposobów jemu przeciwdziałania. Następnie, przedstawiono autorską koncepcję systemu antyspoofingowego opartego na przetwarzaniu wieloantenowym, a także opisano implementację prototypu tego systemu. Część trzecią poświęcono ocenie efektywności proponowanego rozwiązania, obejmującej: prawdopodobieństwo detekcji spoofingu, działanie procedury eliminacji spoofingu oraz ogólną ocenę działania systemu w warunkach rzeczywistego ataku. Abstract: This paper concerns the problem of detection and mitigation of spoofing attacks in Global Navigation Satellite Systems. First, background information about spoofing and its possible countermeasures is provided. Next, concept of a novel GPS anti-spoofing system based on antenna array processing is presented and implementation of prototype of this system is described. The third section outlines the performance evaluation of proposed solution, which includes: estimation of probability of spoofing detection, performance of spoofing mitigation and general assessment of detection and mitigation in a real scenario of spoofing attack. Słowa kluczowe: GPS, przetwarzanie przestrzenne, spoofing, szyk antenowy. Keywords: antenna-array, GPS, spatial processing, spoofing. 1. WSTĘP W ostatnich latach, celowe zakłócanie sygnałów systemów nawigacji satelitarnej (GNSS) stało się niezwykle istotnym problemem dotyczącym bezpieczeństwa systemów korzystających z tych sygnałów jako źródła informacji o położeniu i czasie. Ma to szczególne znaczenie dla z punktu widzenia właściwego działania elementów infrastruktury krytycznej, takich jak np. sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Oprócz zagłuszania (ang. j[...]

SYSTEMY DYSPOZYTORSKIE NOWEJ GENERACJI - SYSTEM TRANKINGOWY LTE DOI:10.15199/59.2015.4.11


  Referat dotyczy rozwiązań systemów trankingowych- dyspozytorskich opartych na infrastrukturze LTE. W pierwszej części omówiono rozwiązanie w postaci odrębnego systemu trankingowego LTE, natomiast w drugiej opisano propozycję rozwiązania systemu trankingowego w ramach ogólnodostępnej sieci LTE. Scharakteryzowano również problem integracji takiego systemu z systemem TETRA lub DMR. 1. WSTĘP Służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i obronę granic poszukują rozwiązań systemów trankingowych, które są w stanie zapewnić realizację usług dyspozytorskich o najwyższej jakości. Wiadomo, że dotychczas dominującą rolę odgrywają tu systemy dedykowane do tych celów, takie jak np. TETRA (ang. Terrestrial Trunked Radio) albo DMR (ang. Digital Mobile Radio) [1, 2]. Nie ma wątpliwości, że systemy te w znacznym stopniu spełniają oczekiwania odbiorców, szczególnie w zakresie funkcji dyspozytorskich, usług głosowych oraz bezpieczeństwa transmisji. Dlatego wciąż są one głównymi rozwiązaniami stosowanymi w praktyce. Jednak nie sposób nie zauważyć bardzo dynamicznego rozwoju ogólnodostępnych systemów komórkowych, takich jak GSM, UMTS, a obecnie LTE (ang. Long Term Evolution), które zmieniły i w dalszym ciągu zmieniają oblicze współczesnej radiokomunikacji, a w konsekwencji - również systemów dyspozytorskich. Wiemy, że standaryzacja TETRY i DMR jest wciąż dynamiczna, a systemy te stanowią w istocie bezpieczne narzędzie dla służb [3]. Obydwa systemy, jak przystało na systemy profesjonalne, posiadają wiele zalet bardzo ważnych z punktu widzenia różnych służb, np. kolejowych, straży granicznej, policji, wojska, pogotowia itd. Stawiają one jednak w zamian bardzo liczne ograniczenia. Okazuje się, że rozwój technologiczny zarówno TETRY, jak i DMR, także z uwagi na wąskie, dostępne kanały częstotliwościowe, nie nadąża za współczesnymi systemami komórkowymi, które oferują coraz większe szybkości przesyłania danych oraz niezwykle sz[...]

Wirtualne sieci ngn, 5g i następne radioinformatyczna metamorfoza sieci komórkowych DOI:10.15199/59.2019.6.1


  Nowatorskie podejście do filozofii działania sieci NGN (Next Generation Network) otwiera nową erę w radiokomunikacji, która zmieni całkowicie zasady jej funkcjonowania, prowadząc, do metamorfozy rozwiązań i zasad działania, zmieniając stopniowo rozwiązania sprzętowe softwarowo-informatyczne. Sieć 5G staje się więc siecią radioinformatyczną, a nie tylko radiokomunikacyjną. Stanowi to bezpośredni dowód na pełne przenikanie się rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych, a więc również integrację telekomunikacji i informatyki w jedną bliską sobie dziedzinę nauki i techniki [1, 2]. Rozwój sieci 5G jest w zasadzie równoznaczny z rozwojem radioinformatyki. Wynika to ze wzajemnego przenikania się rozwiązań informatycznych w radiokomunikacji oraz wpływu radiokomunikacji na stosowane rozwiązania informatyczne. Informaty-zacja dotyczy budowy całej sieci radiokomunikacyjnej, zarówno sieci dostępu radiowego, jak również sieci szkieletowej oraz sposobów jej działania, realizacji funkcji sieciowych, w tym ich wirtualizacji (Network Functions Virtualisation - NFV), konstrukcji softwarowej urządzeń i elementów sieciowych (Software Defined Networks - SDN, Software Defined Radio - SDR), jak również metod przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej (cloud computing), zapisywania tej informacji oraz jej przechowywania w chmurze (cloud storage). WIRTUALIZACJA funkcji si eci owych Przy tworzeniu nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych przyjęto założenie, że szeroko pojęta efektywność ich działania 131 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK XCII  WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE  ROCZNIK LXXxVIII  nr 6/2019 zależy od tego, na ile rozwiązania sprzętowe w sieci (np. modemy, węzły i inne urządzenia) zostaną zastąpione przez oprogramowanie. Uznano, że software może być przetwarzany szybciej, pod warunkiem, że moc obliczeniowa będzie wystarczająco duża. Ponieważ tworzenie lokalnych, drobnych miejsc przetwarzania danych [...]

 Strona 1