Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Beata Barteczka"

CHARAKTERYZACJA MATERIAŁÓW DIELEKTRYCZNYCH W UKŁADACH Z LINIAMII TRANMISYJNYMI DOI:10.15199/59.2015.4.107


  Artykuł stanowi krótki przegląd metod wyznaczania parametrów elektrycznych materiałów w układach z liniami transmisyjnymi. W pierwszej części artykułu opisano i porównano metodę dwóch linii mikropaskowych oraz metodę z rezonatorem typu SPDR. Artykuł zawiera także przykładowe wyniki pomiarów materiałów dielektrycznych. W drugiej części pracy przedstawiono metodę falowodową. Pokazano, że mała dokładności tej metody jest spowodowana przez niepropagujące rodzaje pola EM, które powstają w obszarze układu pobudzania. 1. WSTĘP Dokładna znajomość parametrów elektrycznych materii jest pożądana i wykorzystywana w technice i inżynierii. Istnieje wiele metod wyznaczania parametrów elektrycznych [1]. Różnią się one m.in. zasadą działania układu pomiarowego, oferowaną dokładnością charakteryzacji, wymaganym kształtem i formą próbki materiału, użytecznym zakresem częstotliwości oraz wygodą pomiaru. Metody wyznaczania parametrów elektrycznych materiałów dielektrycznych można podzielić na dwie główne grupy, tj. metody rezonansowe i nierezonansowe. Za pomocą metod nierezonansowych można scharakteryzować materiały dielektryczne w bardzo szerokim zakresie częstotliwości, jednak zwykle kosztem zmniejszenia dokładności charakteryzacji. Z kolei metody rezonansowe są często dokładniejsze, ale w zamian za to umożliwiają charakteryzację jedynie dla wybranych częstotliwości. W metodach rezonansowych wykorzystuje się zależność częstotliwości rezonansowej układu pomiarowego od parametrów elektrycznych badanego materiału. Stosuje się dwa różne podejścia w tych metodach. W pierwszym próbka badanego materiału służy do przestrajania istniejącego układu rezonansowego, jak np. w metodzie wykorzystującej dzielony rezonator dielektryczny (ang. Split Post Dielectric Resonator) [2]. W drugim podejściu, próbka materiału jest wykorzystywana do budowy układu rezonansowego, jak np. w metodzie z mikropaskowym rezonatorem pierścieniowym [3]. W metodach nierezona[...]

 Strona 1