Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Jonda"

Wpływ stopowania laserem diodowym na własności i strukturę warstwy wierzchniej stali narzędziowej do pracy na gorąco

Czytaj za darmo! »

Powierzchniowa obróbka laserowa różnorodnych materiałów zasługuje na szczególną uwagę, gdyż umożliwia wytworzenie warstwy wierzchniej o grubości od dziesiętnych części milimetra do kilku milimetrów o specjalnych własnościach użytkowych, w tym dużej twardości i odporności na ścieranie, przy jednoczesnym zachowaniu niezmiennych własności materiału podłoża. Oprócz wymaganych własności użytkowych obróbka powierzchniowa elementów za pomocą lasera ma także na celu regenerację części maszyn polegającą na odbudowie zużytej powierzchni oraz uzupełnieniu ubytków. Przy właściwym doborze warunków obróbki jest możliwe wykonanie elementów z dużą dokładnością, praktycznie "na gotowo", bez konieczności dodatkowej obróbki wykończeniowej. Najszersze zastosowanie przemysłowe w procesach laserowej obróbki cieplnej materiałów mają obecnie lasery diodowe dużej mocy, a także lasery gazowe CO2 i włóknowe. Lasery diodowe dużej mocy (High Power Diode Laser) stosuje się obecnie m.in. do: hartowania, spawania, lutowania, przetapiania, stopowania, a także wtapiania. W celu zwiększenia własności użytkowych materiałów inżynierskich, zwłaszcza stali, jest stosowane stopowanie laserowe, które zależy głównie od gradientu temperatury, stężenia pierwiastków dyfundujących oraz czasu dyfuzji [1÷7]. Dotychczasowe badania skutków oddziaływania promieniowania laserowego na stale wykazały, że w ich warstwach wierzchnich zachodzą zmiany mikrostruktury i składu chemicznego odmienne od tych zachodzących podczas konwencjonalnej obróbki cieplnej, przez co przedmioty obrabiane tą metodą uzyskują dużą twardość, odporność na korozję, ścieranie i zmęczenie cieplne. Laserowe wzbogacanie warstw wierzchnich w dodatki stopowe ma na celu zmianę własności materiałów w wąskiej strefie przypowierzchniowej dzięki wtapianiu pierwiastków pochodzących z odpowiednio przygotowanej i naniesionej powłoki. Istotą tego procesu jest przetopienie nałożonej warstwy oraz podłoża przez gwałtowne na[...]

 Strona 1