Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Juściński"

Wpływ jakości powłoki emaliowanej na niszczenie blach wymienników ciepła

Czytaj za darmo! »

regeneracyjne , obrotowe podgrzewacze powietrza i spalin Prawidłowa praca elektrowni wymaga udziału nie tylko głównych urządzeń typu kotły czy turbozespoły, lecz również wielu urządzeń pomocniczych i instalacji wspomagających, np. związanych z odsiarczaniem spalin. Do instalacji tych zalicza się również podgrzewacze powietrza i spalin. Czynnikami, które zdecydowały o szerokim zastosowaniu obrotowych podgrzewaczy powietrza, jako urządzeń pomocniczych kotła, są przede wszystkim [1]: -- wprowadzenie regeneracyjnego podgrzewania wody zasilającej (190÷275°C), co zmniejszyło wielkość powierzchni ogrzewalnej podgrzewacza wody, a więc ograniczyło możliwość wykorzystania ciepła zawartego w uchodzących spalinach, -- korzyści wynikające z zastosowania w paleniskach i młynach podgrzanego powietrza (wstępne osuszenie paliwa, poprawa warunków zapłonu i spalania paliwa w palenisku), co ma wpływ na zmniejszenie straty wylotowej (zwiększenie sprawności) kotła, -- zwiększenie sprawność kotła o 1% na każde 15÷25°C przyrostu temperatury powietrza. Podgrzewacze powietrza dzielą się na rekuperacyjne i regeneracyjne. W pogrzewaczach rekuperacyjnych nie ma części ruchomych, a wymiana ciepła odbywa się przez powierzchnie metalowe (rury i płyty) z jednej strony omywane spalinami, a z drugiej powietrzem. Podgrzewacze rekuperacyjne płytowe są wykonane z blach o krawędziach powyginanych tworzących kieszenie (szczeliny), w których na przemian płyną spaliny (pionowo) oraz powietrze (poziomo). Regeneracyjne obrotowe podgrzewacze powietrza (ROOP) typu Ljungströem (od nazwiska szwedzkiego konstruktora Fredrika Ljungströema) są powszechnie stosowane w kotłach energetycznych. Obrotowe podgrzewacze powietrza (OPP), zwane LUVO (z niem. Luft Vorwärmer - podgrzewacz powietrza), służą do podgrzewania powietrza doprowadzanego do komory paleniskowej kotła i niezbędnego dla prawidłowego przebiegu procesu spalania oraz do podgrzewania powietrza transportującego pył [...]

 Strona 1