Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej Dudziak"

The effect of steel substrate type on properties of surface layer produced from Co-based alloy powder by laser cladding

Czytaj za darmo! »

Laser cladding consists in remelting the coating materials, which are in the powder form with the small as possible substrate material in order to create a new surface layer. Co-based alloy powders and Ni-based alloy powders are most commonly used. Through this method of materials surfacing, it is possible quick repair of damaged machine parts [1], as well as create a one- and multilayer coatings [2] on tools which are exposed on frictional wear in exploitation. Laser cladding technology allows to placement of powdered materials directly into the laser beam in inert gas shielded. In this way, it is possible to avoid oxidation both powder and material substrate. The coating material is carefully cladded on product of any shape through the use of specialized 5-axis device or robot arm equipped with a specially designed powder feeding system. Selection of parameters like power and diameter of laser beam, feed rate, powder feed rate, feed rate of the shielding gas and carrier gas, allows to produce the cladding layer with desired thickness and definite proportion of powders components. The properties of the surface layer after laser cladding device also depends on the substrate properties, and mainly on its chemical composition. The effect of substrate material is expressed mainly through phase changes in the heat-affected zone, and to a lesser extent, through the substrate components participation in cladding layer. Currently, laser cladding is one of the most advanced technologies in surface science and engineering, but reasonable results can be obtained by a detailed study the influence of various parameters on the surface layer [...]

Kompozytowe warstwy powierzchniowe z cząstkami WC w osnowie stopu niklu wytworzone metodą napawania laserowego


  Głównym problemem dotyczącym maszyn i urządzeń rolniczych jest ich zużywanie się w czasie eksploatacji. Najczęściej powoduje to potrzebę wymiany narzędzia lub zakupu nowej maszyny. Powoduje zwiększenie kosztów utrzymania parku maszynowego. Występuje wiele czynników, które wpływają na zużycie materiału, są to między innymi: tarcie, odkształcenie plastyczne, korozja, obciążenie udarowe. Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 50% przestojów i awarii jest związana ze zużyciem lub uszkodzeniem narzędzi przez tarcie [1]. W celu zminimalizowania zużywania się elementów roboczych i tym samym zwiększenia ich trwałości eksploatacyjnej modyfikuje się ich konstrukcje. Zmiana kształtu narzędzia powoduje zmiany kątów natarcia w odniesieniu do gleby czy innych mediów ściernych. Same zmiany konstrukcyjne nie są jednak wystarczające. Bardzo istotną rolę odgrywa materiał narzędzia, a przede wszystkim właściwości jego powierzchni. Obecnie w celu zwiększenia trwałości eksploatowanych w branży rolniczej narzędzi i części maszyn stosuje się obróbkę powierzchniową, która ma na celu zwiększenie odporności na zużycie warstwy wierzchniej przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej plastyczności rdzenia materiału narzędzia. Warstwy takie są wytwarzane metodami: ogniową, dyfuzyjną, elektrolityczną czy w procesie napawania. Dzięki zastosowaniu warstw otrzymuje się powierzchnię o zwiększonej odporności eksploatacyjnej oraz rdzeń odporny na działanie obciążeń udarowych [2]. Aby stać się konkurencyjnym na wymagającym rynku narzędzi rolniczych nie wystarczy zaproponować najniższą cenę. Producenci oraz szerokie grono inżynierów kładą nacisk na wysoką jakość wyrobów, która zaczęła odgrywać znaczącą rolę. Tradycyjne techniki produkcji są wypierane przez nowoczesne technologie. Należy do nich technologia proszkowego napawania laserowego (laser cladding) pozwalająca wytworzyć warstwy powierzchniowe o unikatowych, niemożliwych do uzyskania innymi metodami właśc[...]

 Strona 1