Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Kryściak"

WYKORZYSTANIE MODULACJI CPM W SYSTEMIE Z WIELODOSTĘPEM SC-FDMA DOI:10.15199/59.2015.4.67


  W artykule przedstawiono opis realizacji transmisji bezprzewodowej dla wielu użytkowników z wykorzystaniem wielodostępu SC-FDMA w połączeniu z tzw. pragmatyczną modulacją CPM (P-CPM). Zaproponowano wykorzystanie metody wielodostępu SC-FDMA, która w połączeniu z modulacją o stałej obwiedni, umożliwia znaczącą redukcję stosunku wartości szczytowej do średniej transmitowanego sygnału - redukcję współczynnika PAPR. W artykule przedstawiono wyniki bitowej stopy błędów (BER) uzyskiwane w systemie P-CPM-SC-FDMA dla dwóch różnych metod redukcji współczynnika PAPR. Zbadano również wpływ nieliniowości wzmacniacza mocy na osiąganą stopę błędów. 1. WPROWADZENIE We współczesnych bezprzewodowych systemach telekomunikacyjnych dużą popularnością ze względu na swoje niewątpliwe zalety cieszy się wielodostęp OFDMA (ang. Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Jednak sygnał OFDM charakteryzuje się dużymi wahaniami obwiedni, czego rezultatem jest duża wartość stosunku mocy szczytowej sygnału do mocy średniej (ang. peak-to-average power ratio - PAPR) [1]. Wysoki poziom współczynnika PAPR może prowadzić do nieliniowych zniekształceń wzmacnianego sygnału. Zniekształceń tych można uniknąć, poprzez stosowanie wzmacniaczy mocy (ang. high power amplifier HPA) wysokiej klasy o liniowej charakterystyce lub poprzez redukcję poziomu mocy nadawanego sygnału, tak aby wzmacniacz nie pracował w stanie nasycenia. Rozwiązania te są nieakceptowane w transmisji w łączu w górę. Pierwsze z nich ze względu na koszty związane z zastosowaniem drogich wzmacniaczy mocy o liniowej charakterystyce w terminalach użytkowników. Drugie prowadzi do zwiększenia strat energii, pogorszenia jakości transmisji lub jej zasięgu. Wad związanych z dużymi wartościami współczynnika PAPR pozbawiony jest wielodostęp SC-FDMA (ang. Single Carrier-Frequency Division Multiple Access). Istotnym aspektem we współczesnych systemach łączności bezprzewodowej jest efektywne wykorzysta[...]

 Strona 1