Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA WŁO DARCZYK"

Charakterystyka mikrostruktury i właściwości nanokompozytowych powłok nc-TiC/a-C na stali VANADIS 23 i na stopie Ti-6Al-4V

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach na świecie obserwuje się wzrost zainteresowania możliwością wykorzystania nanokompozytowych pokryć do poprawy właściwości materiałów [1÷3]. Wyjątkowo korzystne właściwości tribologiczne i mechaniczne, a zwłaszcza niski współczynnik tarcia i zużycia, wysoka odporność na zmęczenie, korozję i erozję oraz duża twardość sprawiają, że pokrycia nanokompozytowe są chętnie stosowane w środkach transportu (m.in. w lotnictwie i motoryzacji). Pokrycia nanokompozytowe umożliwiają zwiększenie trwałości części maszyn i urządzeń, czy też narzędzi. W zastosowaniach tych zmniejszenie współczynnika tarcia może w przyszłości umożliwiać poprawę sprawności i zmniejszenie awaryjności układów smarowania w silnikach oraz częściową eliminację układów smarowania olejowego. W rezultacie może umożliwić zmniejszenie masy silników i mechanizmów oraz ograniczyć zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Wśród pokryć nanokompozytowych dużo uwagi poświęca się grupie powłok zbudowanych z nanokrystalicznych cząstek węglików (nc-MeC, Me = metal przejściowy) w amorficznej osnowie węgla (a-C) [4÷6]. Powłoki takie charakteryzują się korzystnymi właściwościami tribologicznymi, niskim współczynnikiem tarcia i dobrą odpornością na zużycie przez tarcie oraz dużą twardością. W przypadku zastosowań w systemach tribologicznych twarde powłoki nanokompozytowe powinny być osadzane na twardych podłożach, które umożliwiają przenoszenie znacznych obciążeń. Dlatego w pracy stop Ti-6Al-4V przed osadzeniem powłoki poddano utwardzeniu powierzchni międzywęzłowymi atomami tlenu w plazmie wyładowania jarzeniowego [7÷9]. Celem badań pracy była charakterystyka mikro/nanostruktury nanokompozytowej powłoki nc-TiC/a-C oraz ocena skuteczności poprawy właściwości mikromechanicznych oraz tribologicznych stali VANADIS 23 i stopu Ti-6Al-4V. Materiał i METO DYKA Badań Badania wykonano na dwufazowym (α + β) stopie tytanu Ti-6Al-4V i stali szybkotnącej VANADIS 23. Stop[...]

 Strona 1