Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Filip Augustyński"

Praktyczne zagadnienia regulacji objętościowego natężenia przepływu i poziomu cieczy w przepływowym bioreaktorze zbiornikowym DOI:10.15199/62.2019.6.19


  Przemysł chemiczny charakteryzuje się dużym stopniem automatyzacji i znacznym nasyceniem aparaturą do pomiarów i regulacji automatycznej. Z tego powodu zagadnienia regulacji automatycznej i sterowania są przedmiotem kursów dydaktycznych również na wydziałach chemicznych studiów technicznych. W technologii i inżynierii chemicznej do najważniejszych problemów automatyki należą regulacje poziomu cieczy w zbiornikach i reaktorach przepływowych, regulacje natężenia przepływu, ciśnienia, temperatury i składu chemicznego, w tym pH. Zmiany natężenia przepływu są jednymi z częściej występujących zakłóceń. Istnieją nawet w sieciach wody pitnej. Zagadnienia regulacji poziomu i natężenia przepływu są ze sobą powiązane w naturalny sposób. Problem ten dla obiektów liniowych, takich jak zbiorniki buforowe, magazynowe i inne, w których nie przebiegają procesy chemiczne lub biochemiczne, jest dobrze poznany. Jeżeli jednak zbiorniki pełnią funkcję reaktorów lub bioreaktorów, to wówczas zagadnienie jest trudniejsze i wymaga indywidualnego podejścia do każdego takiego obiektu. Omówiono i rozwiązano praktyczne zagadnienia dotyczące regulacji poziomu cieczy w przepływowym bioreaktorze zbiornikowym, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Bolesław Tabiś*, Filip Augustyński, Katarzyna Bizon Practical issues of volumetric flow rate and liquid level control in a continuous stirred tank bioreactor Praktyczne zagadnienia regulacji objętościowego natężenia przepływu i poziomu cieczy w przepływowym bioreaktorze zbiornikowym DOI: 10.15199/62.2019.6.19 Mgr. inż. Filip AUGUSTYŃSKI w roku 2018 ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Obecnie jest zatrudniony w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej tej uczelni. Specjalność - inżynieria chemiczna. Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko[...]

 Strona 1