Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"GEORG JARCZYK"

Analysis of melting and casting processes of TiAl in the cold induction crucible vacuum furnace

Czytaj za darmo! »

Melting of high-purity cast products is often carried out in the induction furnace with cold crucible (IFCC), which offers various technological and economical advantages like melting, alloying, overheating, and casting in one process-step. Due to its importance for modern industry it has become the subject for numerical modeling [1÷3]. The main distinguishing feature is that the melt is kept in the water-cooled crucible and, therefore, high-purity of material is assured by solid skull layer at the melt-crucible contact zone. Practical experiences show that the overheating temperature of the entire melt, which is determined by the electromagnetic, hydrodynamic and thermal process factors, is one of the key parameters of this technological process. The task of optimizing melt ove[...]

Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana

Czytaj za darmo! »

Procesy krystalizacji kierunkowej odlewów monokrystalicznych mają szerokie zastosowanie w wytwarzaniu elementów części gorącej silników lotniczych - łopatek 1. i 2. stopnia turbiny wysokiego ciśnienia [1]. Wytwarzanie odlewów monokrystalicznych metodą Bridgmana polega na roztopieniu wsadu w tyglu, odlaniu ciekłego metalu do podgrzanej formy znajdującej się w piecu oraz przemieszczeniu formy z obszaru grzewczego do obszaru chłodzącego pieca - tworzą się warunki do zwiększenia dodatniego gradientu temperatury w ciekłym metalu. Jednocześnie występuje przemieszczenie się ciągłego frontu krystalizacji - początkowo przez starter, selektor i następnie odlew. Takie warunki zapewniają wytwarzanie odlewu monokrystalicznego [2]. Proces projektowania technologii odlewów precyzyjnych, w szczególności monokrystalicznych odlewów łopatek, jest trudny i kosztowny. Stąd ciągły rozwój programów numerycznych do modelowania i symulacji procesów odlewniczych: nagrzewania i wypełniania formy oraz krystalizacji i chłodzenia odlewów. Zastosowanie takich programów umożliwia szybką ocenę poprawności projektowanej technologii oraz obniżenie kosztów wytwarzania - skrócenie czasu projektowania i wyeliminowanie błędów w początkowym stadium procesu wytwarzania [3]. Podstawą modelowania procesu krystalizacji odlewu jest określenie zmiany wartości temperatury w czasie z uwzględnieniem wydzielającego się ciepła krystalizacji [4]: c T  t v T q ∂ ∂ = ∇( ∇ ) + (1) gdzie: ρ - gęstość, cv - ciepło właściwe, λ - przewodność cieplna, q - strumień ciepła. Strona lewa równania (1) uwzględnia ciepło akumulowane przez materiał. Natomiast pierwszy składnik prawej strony tego równania uwzględnia przewodność cieplną, drugi - przedstawia ciepło przemiany fazowej (utajone ciepło krystalizacji). Rozwiązanie numeryczne równania pozwala w przybliżony sposób określić rozkład wartości temperatury stopu w stanie ciekło-stałym[...]

 Strona 1