Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz MŁYNARZ"

Stabilność kątowa systemu elektroenergetycznego z zainstalowanymi źródłami fotowoltaicznymi DOI:10.15199/48.2015.08.01

Czytaj za darmo! »

Globalne ocieplenie klimatu jest głównym czynnikiem powodującym wzrost zainteresowania Odnawialnymi Źródłami Energii. W związku ze spadkiem kosztów pozyskania energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych, będącego skutkiem postępu w technologii produkcji i spadających cen krzemu przewiduje się zwiększenie tempa przyrostu instalacji PV. Mogą się przez to zmienić niektóre aspekty stabilności systemu elektroenergetycznego (SEE). W tej pracy przedstawiono przegląd stosowanych modeli i wyników badań opublikowanych w światowej literaturze odnośnie wpływu źródeł PV na stabilność kątową SEE. Abstract. Global warming is the main driving force for increasing interest in Renewable Energy Sources. Due to technological advance and decreasing silicium costs solar photovoltaics energy costs decrease. This may lead to modification of several aspects of power system stability. This paper reviews models as well as results of published research studies regarding impact of solar phtotovoltaics on power system angle stability. (Power system angle stability with high penetration photovoltaics). Słowa kluczowe: stabilność SEE, potencjał energii słonecznej, duże źródła PV, modelowanie Keywords: power system stability, solar energy potential, large-scale PV, modelling Wstęp W ostatnich latach zaszły znaczne zmiany w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. W celu ograniczenia globalnego ocieplenia klimatu wzrosło zainteresowanie zastąpieniem wytwarzania energii opartego na paliwach kopalnych przez Odnawialne Źródła Energii (OZE). W szerszej perspektywie rozwój rozproszonych zasobów energii (DER), których elementem są technologie OZE może przynieść istotne korzyści dla systemu elektroenergetycznego oraz społeczeństwa [1]. Jedną z najbardziej obiecujących technologii OZE, głównie na skutek spadających cen krzemu okazuje się być wytwarzanie oparte na źródłach fotowoltaicznych (PV). Aktualnie przewiduje się zwiększenie tempa przyrostu instalacji PV, co p[...]

 Strona 1