Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Niewiedział"

Konferencje naukowo-techniczne Oddziału Poznańskiego SEP podczas targów EXPOPOWER 2009

Czytaj za darmo! »

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich był organizatorem lub współorganizatorem dwóch konferencji naukowo-technicznych podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2009: "Energetyka w budownictwie" oraz "Elektryczna aparatura rozdzielcza". "Energetyka w budownictwie" Konferencja odbyła się 19 maja 2009 r. w pawilonie 8A (sala I) Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jej organizatorem była Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, natomiast współorganizatorami konferencji byli Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z całego kraju. Tematyka konferencji - uzupełniona bogatą i wszechstronną ekspozycją targową - była nakierowana na projektantów, wykonawców, [...]

Sympozjum „Optymalizacja dostaw i rozdziału energii oraz przesyłania informacji w inteligentnych obiektach”

Czytaj za darmo! »

W dniach 18 i 19 listopada 2009 roku w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu odbyło się XII Sympozjum z cyklu "Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne". Sympozja te od wielu lat stanowią forum wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroników, teletechników, automatyków, informatyków. Bieżąca edycja sympozjum nosiła tytuł: "Optymalizacja dostaw i rozdziału energii oraz przesyłania informacji w inteligentnych obiektach". Tematyka XII Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia:  optymalizacja eksploatacji instalacji technicznych w obiektach inteligentnych,  optymalizacja kosztów zasilania energią,  optymalizacja przesyłu informacji w obiektach in[...]

Konferencje naukowo-techniczne Oddziału Poznańskiego SEP podczas Targów EXPOPOWER 2010

Czytaj za darmo! »

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich był organizatorem lub współorganizatorem trzech konferencji naukowo- technicznych podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2010: "Energooszczędność w oświetleniu", "Kompleksowa ochrona odgromowa obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach serii PN-EN 62305", "Nowoczesne elementy układów przyłączania do systemu elektroenergetycznego". "Energooszczędność w oświetleniu" 18 maja 2010 r., w pawilonie 14B (sale A-B-C) Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna "Energooszczędność w oświetleniu". Organizatorem konferencji była Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, natomiast współorganizatorami konferencji był Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Tematyka konferencji - uzupełniona bogatą i wszechstronną ekspozycją targową - nakierowana była na projektantów i eksploatatorów oświetlenia wnętrz, oświetlenia drogowego i oświetlenia torów kolejowych, wykonawców elektrycznych robót budowlano-montażowych w zakresie urządzeń oświetleniowych, wykładowców kursów oraz nauczycieli zawodu. Obrady konferencji otworzył członek Prezydium Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP - Stefan Granatowicz, który przewodniczył nas[...]

Sympozjum "Sieci i instalacje elektryczne – klasyczne i inteligentne"


  W dniach 24 i 25 listopada 2010 roku w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu odbyło się XIII Sympozjum z cyklu "Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne". Sympozja te stanowią forum wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroników, teletechników, automatyków, informatyków. Ubiegłoroczna edycja sympozjum nosiła tytuł: "Sieci i instalacje elektryczne - klasyczne i inteligentne". Tematyka XIII Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia: nowe rozwiązania w budowie linii i rozdzielnic elektroenergetycznych, projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach inteligentnych, zarządzanie obiektem inteligentnym oraz zasilanie obiektów energią elektryczną. Organizatorami sympozjum był Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Instytucją współpracującą było Polskie Centrum Promocji Miedzi we Wrocławiu w ramach Programu Leonardo Energy. Sympozjum odbywało się pod patronatem medialnym Wiadomości Elektrotechnicznych, Spektrum, INPE oraz elektro.info. Celem XIII Sympozjum było przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie rozwiązań systemowych i technologicznych stosowanych w sieciach i instalacjach elektrycznych - zarówno w obiektach tradycyjnych, jak i inteli[...]

Konferencje naukowo-techniczne Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich podczas targów EXPOPOWER 2011


  Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich był organizatorem lub współorganizatorem trzech konferencji naukowo- technicznych podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2011: "Diody LED" W dniach 24 i 25 maja 2011 r. odbyła się II Konferencja Naukowo- Techniczna z cyklu "Energooszczędność w oświetleniu" pt. Diody LED. Organizatorem konferencji był Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich, natomiast współorganizatorami konferencji były Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego "Pol-lighting". Konferencja odbywała się pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP. Konferencji towarzyszył Salon Oświetleniowy, w którym udział wzięły następujące firmy: Aga Light, ES SYSTEM, Lug Light Factory, NARVA Polska, OSRAM, PHILIPS Lighting Poland, Schréder Polska, Siteco Lighting Poland, Thorn Lighting Polska. Obrady konferencji otworzył wiceprezes zarządu głównego, a jednocześnie członek prezydium zarządu Oddziału Poznańskiego SEP - Stefan Granatowicz. Następnie prezes zarządu MTP - Andrzej Byrt w towarzystwie Stefana Granatowicza wręczył dyplomy "Założyciela Salonu Oświetleniowego" prezesowi Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego "Pol-lighting" - Narcyzie Barczak- Araszkiewicz oraz przedstawicielom wystawców biorących udział[...]

XIV Sympozjum z cyklu "Współczesne urządzenia oraz usługi energetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne" pt. "Aktualne problemy budowy i eksploatacji sieci oraz instalacji elektrycznych"


  W dniach 23 i 24 listopada 2011 r. w Poznaniu odbyło się XIV Sympozjum z cyklu "Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne". Sympozja te - zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją - stanowią forum wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroników, teletechników, automatyków, informatyków. Bieżąca edycja Sympozjum nosiła tytuł: "Aktualne problemy budowy i eksploatacji sieci oraz instalacji elektrycznych". Tematyka XIV Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia: - projektowanie i eksploatacja sieci rozdzielczych i dystrybucyjnych, - projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach inteligentnych, - zarządzanie obiektem inteligentnym, - wybrane zagadnienia zasilania obiektów energią elektryczną. logicznych stosowanych w sieciach i instalacjach elektrycznych, zarówno w obiektach tradycyjnych jak i inteligentnych: mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych. Sympozjum stanowiło forum umożliwiające zdynamizowanie wymiany doświadczeń oraz wdrażania wyników badań naukowych do praktyki projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej w obszarze sieci i instalacji elektrycznych. Zakres tematyczny XIV Sympozjum obejmował w sposób kompleksowy i kompetentny problematykę pojawiającą się - wskutek integracji sieci i instalacji technicznych obiektów - w fazach: projektowej i technologicznej, a zwłaszcza w warstwie informatycznej. Efektywne zastosowanie technik informatycznych przynosi zdecydowane efekty ekonomiczne również w obszarze instalacji i sieci elektrycznych. Tym samym tematyka Sympozjum wpisuje się w aktualne kierunki [...]

Konferencje naukowo-techniczne Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich podczas targów EXPOPOWER 2012


  Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Józefa Węglarza był organizatorem dwóch konferencji naukowo- technicznych podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2012 w Poznaniu. 8 maja 2012 r. w pawilonie 8A Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się III Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Energooszczędność w oświetleniu - Efektywność energetyczna w oświetleniu - nowe wymagania i możliwości. Współorganizatorami konferencji były: Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja odbywała się pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP oraz Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-Lighting. Radzie Programowej III Konferencji przewodniczył prof. Jacek Hauser z Politechniki Poznańskiej. Ponadto w skład Rady Programowej weszli: sekretarz naukowy - dr inż. Małgorzata Górczewska z Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii PP, prof. Wojciech Żagan z Politechniki Warszawskiej, prof. Konrad Domke z Politechniki Poznańskiej, dr inż. Jan Grzonkowski - przewodniczący Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP. Pracami Komitetu Organizacyjnego III Konferencji kierował członek Prezydium Zarządu OP SEP - mgr inż. Stefan Granatowicz, a sekretarzem organizacyjnym była mgr inż. Renata Kurka - sekretarz Zarządu OP SEP. Obrady konferencji otworzył wiceprezes Zarządu Głównego, a jednocześnie członek Prezydium Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP - Stefan Granatowicz, witając serdecz[...]

Klasyczne i inteligentne sieci oraz instalacje - projektowanie, budowa, eksploatacja


  W dniach 21 i 22 listopada 2012 r. w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu odbyło się XV Sympozjum z cyklu "Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne". Sympozja te - zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją - stanowią forum wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroników, teletechników, automatyków, informatyków. Bieżąca edycja Sympozjum nosiła tytuł "Klasyczne i inteligentne sieci oraz instalacje - projektowanie, budowa, eksploatacja".Tematyka XV Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia: - projektowanie i eksploatacja sieci rozdzielczych i dystrybucyjnych, - projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach inteligentnych, - optymalizacja kosztów zasilania w instalacjach odbiorczych, - aktualne problemy współpracy instalacji smart home i sieci zasilającej. Sympozjum zorganizowały: Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Józefa Węglarza, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, a patronat medialny nad nim objęły: Wiadomości Elektrotechniczne, biuletyn organizacyjny i naukowotechniczny SEP - SPEKTRUM, miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich - INPE oraz elektro.info. Sponsorem Sympozjum była ENEA Operator z sie[...]

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI - Mgr inż. Wojciech Weiss (1930-2012)

Czytaj za darmo! »

23 grudnia 2012 r. zmarł nasz Kolega - członek honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich - mgr inż. Wojciech Weiss. Pogrzeb odbył się 2 stycznia 2013 r. na cmentarzu w Poznaniu. Wojciech Weiss urodził się 14 maja 1930 r. w Poznaniu jako syn Zygmunta i Janiny z Dominowskich. W 1939 r. ukończył 3 klasy szkoły powszechnej im. J. Słowackiego w Poznaniu. Okres okupacji spędził w Warszawie, gdzie uczęszczał na zajęcia lekcyjne na tajnych kompletach, będąc jednocześnie członkiem podziemnego harcerstwa. Po upadku powstania warszawskiego przebywał w obozie przejściowym, a następnie w Milanówku k. Warszawy. W marcu 1945 r. wrócił do Poznania i kontynuował naukę w gimnazjum im. K. Marcinkowskiego oraz liceum im. Marii Magdaleny. W 1947 r. zdał maturę i rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu, które ukończył w 1951 r. na oddziale silne prądy (sekcja maszyny elektryczne), uzyskując tytuł inżyniera elektryka. W 1961 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka w specjalności sieci i układy elektroenergetyczne w Wieczorowym Studium Magister[...]

Konferencje naukowo-techniczne Oddziału Poznańskiego SEP podczas targów EXPOPOWER 2013


  Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Józefa Węglarza był głównym organizatorem dwóch konferencji naukowo-technicznych podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2013 w Poznaniu: - 14 maja 2013 r. "Energooszczędność w oświetleniu drogowym", - 15 maja 2013 r. "Układy elektryczne dla fotowoltaiki (PV) oraz rozdzielnice SN z SF6". 14 maja 2013 r. odbyła się IV Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Energooszczędność w oświetleniu" pt. "Energooszczędność w oświetleniu drogowym". Głównym organizatorem był Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich, natomiast współorganizatorami były: Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja odbywała się pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP oraz Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-Lighting. Radzie programowej IV Konferencji przewodniczył prof. Konrad Domke z Politechniki Poznańskiej. Ponadto w skład rady programowej weszli: sekretarz naukowy - dr inż. Małgorzata Górczewska z Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej, prof. Wojciech Żagan z Politechniki Warszawskiej, prof. Jace[...]

 Strona 1  Następna strona »