Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Muratow"

Inhibitowanie korozji stali węglowej mieszaniną poliamfolitową w środowisku symulującym ciecz porową betonu skażoną chlorkami DOI:10.15199/40.2016.1.5


  Przedstawiono wyniki badań żywicy poliamfolitowej, jako potencjalnego inhibitora korozji stali węglowej w środowiskach symulujących ciecz porową betonu skażonego jonami chlorkowymi. W wyniku przeprowadzonych badań elektrochemicznych dobrano optymalną dawkę badanego związku, jako inhibitora korozji stali węglowej w badanych roztworach oraz wyznaczono chwilową szybkość korozji dla stali. Na podstawie widm uzyskanych z badań pod mikroskopem elektronowym przeanalizowano zmiany powstałe na powierzchni próbek. Słowa kluczowe: inhibitory korozji, żelbet, analiza mikroskopowa, spektroskopia Inhibition of carbon steel corrosion by polyampholyte mixture in a model pore water solution with chloride ions The paper presents the results of research on polyampholyte resin, in light of its potential application as a corrosion inhibitor for carbon steel, in environments simulating concrete pore liquid contaminated with chloride ions. As a result of the electrochemical studies conducted, the instantaneous corrosion rate for steel as well as the optimum dose of the test compound used as a carbon steel corrosion inhibitor in the test solutions were determined. On the basis of the spectra obtained in tests using an electron microscope, the changes on the surface of the samples were analysed. Keywords: corrosion inhibitors, reinforcement, microscopy, spectroscopy 1. Wstęp W ostatnich dzięsięcioleciach zintensyfikowały się badania nad opracowaniem nowych organicznych mieszanek inhibitujących korozję stali w środowiskach wodnych. Powodem wzrostu zainteresowania tematem są restrykcyjne wymogi ze strony ochrony środowiska naturalnego, a także powszechność stosowania stali węglowej w różnych dziedzinach przemysłu, jak i codziennego życia. Badania selekcjonujące w celu znalezienia ekologicznego inhibitora korozji stali w środowiskach wodnych, a w szczególności w środowisku cieczy porowej betonu powinny opierać się na następujących zasadach: ich synteza powinna[...]

 Strona 1