Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Moszczyński"

Czy barierą rozwoju może być szeroki wachlarz produktów? Analiza problemu na przykładzie piekarni

Czytaj za darmo! »

Posiadanie zbyt rozbudowanego asortymentu może być wielkim obciążeniem dla fi rmy. Warto zadać sobie pytanie, czy rozbudowana oferta jest wyrazem wysokich zdolności organizacyjnych czy też przykładem swobodnego rozwoju bez konkretnego planu. 􀁺 Duży asortyment to wiele receptur, to też spadek specjalizacji. Piekarze nie są w stanie doprowadzić wszystkich wyrobów do perfekcji. Specjalizacja asortymentowa wymaga czasu, a wielki asortyment wiąże się z dużą pracochłonnością. 􀁺 Piekarnie zwykle wysyłają dużą część swoich asortymentów dodatkowych do sklepów obcych. Duże rozdrobnienie punktów dostaw oraz wielki asortyment powodują wielkie obciążenie systemu logistycznego piekarni. Aby zapewnić kompletność dostaw, zgodność z zamówieniami co do czasu i ilości zamówień, [...]

Rachunek kosztów pełnych i kosztów zmiennych - porównanie metod


  Obecnie, gdy chleb sprzedawany jest z minimalną marżą, a wymagania handlu co do warunków przyjmowania zwrotów i terminów płatności stale rosną, wzrasta znaczenie właściwej kalkulacji kosztów produkcji. Podstawową i uniwersalną dla wszystkich branż metodą szacowania kosztów produkcji jest Techniczny Koszt Wytworzenia (TKW), będący sumą kosztów bezpośrednich związanych z produkcją i części kosztów pośrednich powiązanych z utrzymaniem tej produkcji. Prowadząc pełną rachunkowość kosztów oraz ewidencję magazynową możliwe jest wyliczenie Technicznego Kosztu Wytworzenia na podstawie zapisów księgowych. Niestety, mimo posiadania wiarygodnych informacji o większości kosztów, nieuniknione jest zastosowanie wielu uproszczeń i kompromisów. Uproszczenia te powodują, że proces wyliczania Technicznego Kosztu Wytworzenia jest pracochłonny, a sam wynik mało precyzyjny. Przykład. Wyliczenie Technicznego Kosztu Wytworzenia jest szczególnie przydatne przy analizie rentowności produktów wytwarzanych w krótkich seriach produkcyjnych, ponieważ tam najczęściej powstają pytania o opłacalność. W pewnej dużej piekarni jest prowadzona pełna rachunkowość kosztów oraz gospodarka magazynowa. Zarząd zdecydował o potrzebie wyliczenia TKW dla swojego niszowego produktu - bułki z makiem. Koszty surowców i siły roboczej udało się precyzyjnie określić na podstawie receptury i prowadzonych ewidencji. Energia elektryczna została wyliczona na podstawie czasu pracy urządzeń. Ponieważ analizowany produkt wytwarzany jest w krótkiej serii produkcyjnej, szczególnie trudno jest tu wyliczyć wysokość pośrednich kosztów produkcyjnych. Okazało się, że niezbędne jest wprowadzenie kluczy podziałowych w zakresie kosztów pośrednich oraz kosztów bezpośrednich związanych z przezbrajaniem maszyn (nie prowadzono ewidencji pracy utrzymania ruchu). Z powodu arbitralnego charakteru przyjmowanych kluczy podziałowych wyliczenie TKW zaczęło być mało wiarygodne. Przyję[...]

Jakość w kawiarni. Może z TQM?


  Aby firma branży gastronomicznej odniosła sukces, muszą być spełnione trzy czynniki: jakość, jakość oraz jakość. Kawiarnie lub cukiernie mają zazwyczaj charakter prestiżowy, nie ma tu miejsca na bylejakość i prowizorki. Podstawą ich rozwoju jest jakość, która w naszej branży, w połączeniu z dobrą lokalizacją, przekłada się na zysk. Pojęcie jakości Czy jakość to poziom usług spełniających wymagania klientów? Niestety klienci mogą mieć różne wymagania, a spełnienie ich może nie być tożsame z zapewnieniem jakości, dlatego celowe jest wskazanie, o jakie wymagania chodzi. 1. Podstawowy standard. Na początek klient oczekuje podstawowego standardu. Deser musi być odpowiednio podany (w przypadku lodów mieć odpowiednią temperaturę) przez sympatyczną, profesjonalną obsługę. W metodologii zarządzania jakością TQM to poziom: "musi być". Standard to potrzeba, której klient oczekuje intuicyjnie, nie dopuszcza nawet, że może być inaczej. 2. "Czym więcej, tym lepiej". Klient zakłada, że dostanie dużą porcję, zakłada, że kelner się uśmiechnie i że w kawiarni będzie miła [...]

Cukiernia na lato


  U progu lata właściciele lokali gastronomicznych podejmują różne kroki, mające na celu dostosowanie fi rmy do sezonu, w tym do wakacyjnych upodobań klientów. Cukiernie i kawiarnie w szczególny sposób są narażone na wahania sezonowe. Ich klientami są zwykle okoliczni mieszkańcy, którzy w okresie letnim wyjeżdżają lub radykalnie zmieniają konsumenckie preferencje. Wakacyjne wyjazdy mieszkańców miast są nieuniknione, ich miejsce zajmują turyści. Jeżeli cukiernia znajduje się w miejscu atrakcyjnym turystycznie, sezonowy spadek obrotów może nie być odczuwalny. Jeżeli jednak cukiernia nie leży na szlaku atra[...]

Jak dobrze sprzedać własną firmę? (cz.1) DOI:


  Właściciel prosperującej piekarni lub cukierni prędzej czy później musi liczyć się z odejściem z firmy. Powodem opuszczenia firmy może być wiek, stan zdrowia lub po prostu chęć przejścia na emeryturę, aby cieszyć się życiem, póki siły na to pozwalają. Świadomie można odejść z firmy na dwa sposoby: albo ją zamknąć i wyprzedać jej majątek za bezcen albo sprzedać na własnych warunkach. Niestety wyprzedaż majątku firmy jest najpopularniejszą formą wyjścia właściciela z aktywnej działalności. Dzieje się tak, ponieważ najczęściej właściciele nie potrafią sprzedać swoich cukierni lub piekarni. Przedsiębiorcy bazują na słusznym przekonaniu, że na nich opiera się ich firma. Opuszczenie przez nich warsztatu pracy będzie jednoznacznie oznaczało spadek jakości, organizacji pracy i w na końcu upadek całej piekarni, wraz z siecią sprzedaży. Wcale nie musi tak być! Prosperująca piekarnia może [...]

Jak dobrze sprzedać własną firmę? (cz.2) DOI:

Czytaj za darmo! »

Sprzedaż piekarni lub sieci cukierni jest operacją bardzo złożoną i często obarczoną wielkim ciężarem emocjonalnym. Do sprzedaży należy przygotowywać się przez co najmniej kilkanaście miesięcy. To pozwala zwiększyć wartość firmy oraz oswoić emocje z tym związane. Czasami jednak nie mamy tyle czasu, musimy sprzedać firmę stosunkowo szybko. Aby operacja ta przebiegła w sposób płynny i nie była zakamuflowaną likwidacją dorobku życia, należy przeprowadzić pięć konkretnych kroków, które przygotują firmę w możliwie najlepszy sposób do sprzedaży. Inwestor siedzący pod drugiej stronie stołu negocjacyjnego wykorzysta każde zaniedbanie jako okazję, aby obniżyć cenę zakupu spółki. Krok pierwszy: wskazać pozytywne [...]

Przygotowanie piekarni i cukierni do sprzedaży 15 obszarów wartości (cz.1) DOI:


  Sprzedaż firmy jest operacją złożoną, trudną i obarczoną wielkim ładunkiem emocjonalnym, co nie pozostaje bez wpływu na końcową cenę sprzedaży. Aktywna obecność zewnętrznych specjalistów wpłynie na obniżenie emocji i wprowadzi niezbędny obiektywizm i spokój. Nic jednak nie zastąpi czasu poświęconego na przygotowanie piekarni do sprzedaży. Może wydać się to zaskakujące, ale są inwestorzy, którzy szacują wartość kolejnej sprzedaży firmy po swoich zmianach, jeszcze zanim kupią te firmy. Są to fundusze spekulacyjne. Jakkolwiek taka postawa wydaje się dziwna dla zwykłego przedsiębiorcy, trzeba przyznać, że jest ona praktyczna w kontekście pomnażania pieniędzy poprzez szybkie budowanie wartości firmy. Prosperującą piekarnię czy cukiernię należy długo przygotowywać do sprzedaży pod kontem jej wartości rynkowej. Dotyczy to oczywiście bardziej przedsiębiorstw o istotnym potencjale produkcyjnym i sprzedażowym. Czas jest w tym procesie ogromnym sprzymier[...]

Przygotowanie piekarni i cukierni do sprzedaży 15 obszarów wartości (cz. 2) DOI:


  W poprzednim artykule omówiliśmy cztery ważne obszary kształtowania wartości firmy. Mowa była o zwyczajach właścicieli, ich podejściu do firmowych pieniędzy i do sposobu zarządzania firmą. Wskazaliśmy wskaźniki ekonomiczne, które są w istocie sposobem patrzenia na piekarnię oczami inwestorów. Poruszyliśmy również problem skoncentrowania przychodów, będących źródłem ryzyka dla potencjalnych inwestorów. Firma warta jest dokładnie tyle, ile ktoś chce za nią zapłacić. Wartość sprowadza się więc do oceny inwestora, który oczami wyobraźni przelicza, ile będzie go w przyszłości kosztowało uporządkowanie i reorganizacja firmy. Kupujący widzi też ryzyka i będzie starał się ich uniknąć. Wyobraźnia inwestora jest jego ważnym atutem. Budowanie wartości formy jest w istocie oglądaniem własnej piekarni lub cukierni oczami kupującego. Celem tego artykułu jest wskazanie, na co inwestor na pewno zwróci uwagę w procesie oceny firmy. Dzisiaj omówimy kolejne obszary wartości firmy. Obszar piąty: zysk netto przed opodatkowaniem Ni[...]

Przygotowanie piekarni i cukierni do sprzedaży 15 obszarów wartości (cz. 3) DOI:


  W poprzednich dwóch częściach omówiliśmy szereg obszarów, w których kumuluje się wartość firmy. Można budować wartość w jednych obszarach pozostawiając inne bez zmian. Kupujący niewątpliwie będą prowadzili szczegółową analizę nazywaną Due Diligence. To bardzo wnikliwe badanie wykaże niespójność w obszarach wartości. Z drugiej strony, jeżeli większość obszarów zostanie oceniona wysoko, nastąpi swego rodzaju synergia wartości dodanej, nie suma wartości, lecz jej powiększenie na korzyść wartości rynkowej spółki.Dzisiaj omówimy kolejne, ostatnie obszary wartości. Obszar dziesiąty: spory i sprawy niezakończone Przewlekłe procesy sądowe, wszelkie kary i grzywny, zatargi z pracownikami i klientami, postępowania ze strony urzędów, banków - wszystko to niechybnie obniży pozycję negocjacyjną wobec inwestorów zainteresowanych kupnem firmy. Sprawa dotyczy zarówno obecnych sporów jak[...]

Trzy strategie budowania przewagi konkurencyjnej w okresie poprzedzającym sprzedaż piekarni DOI:


  Jest to szósty artykuł pomagający przygotować piekarnie i cukiernie do sprzedaży. Ostatnie trzy artykuły poświęcone były obszarom, w których koncentruje się rynkowa wartość firmy. Dzisiaj zostanie poruszony problem budowania wartości firmy poprzez wzmacnianie przewagi konkurencyjnej. Przewaga konkurencyjna to cecha, która umożliwia sprzedaż na rynku konkurencyjnym. Nie jest możliwe sprzedawanie na wolnym rynku produktów niekonkurencyjnych, niekorzystnych dla klienta cenowo lub jakościowo. Można więc powiedzieć, że ci, którzy sprzedają swoje produkty osiągają przewagę konkurencyjną nad pozostałymi uczestnikami rynku. Przewaga konkurencyjna jest więc motorem sprzedaży. Budowanie przewagi konkurencyjnej jest również kluczowym elementem budowania wartości firmy przeznaczonej do sprzedaży. Wartość prosperującej piekarni lub cukierni to przede wszystkim goodwill, czyli znana i rozpoznawalna marka piekarni, to pozwolenia i licencje, to te[...]

 Strona 1  Następna strona »