Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Lewartowska"

Propozycja zasad oceny właściwości barierowych wyrobów włókienniczych dla promieniowania UV źródeł sztucznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę zagrożeń związanych z ekspozycją skóry pracowników na promieniowanie UV źródeł sztucznych oraz propozycję zasad oceny właściwości barierowych wyrobów włókienniczych przeznaczonych na odzież ochronną. Oceny zagrożenia skóry nadfioletem słonecznym dokonuje się według skuteczności CIE, natomiast nadfioletem źródeł sztucznych - według skuteczności IRPA/INIRC, mających podobny [...]

Technologia otrzymywania i właściwości równowagowego kwasu nadoctowego

Czytaj za darmo! »

W chemicznej obróbce włókien celulozowych dąży się do eliminacji związków chloru na rzecz stosowania związków utleniających o charakterze nadtlenkowym, np. nadtlenku wodoru lub kwasu nadoctowego. Kwas nadoctowy ma większy potencjał utleniający w porównaniu z nadtlenkiem wodoru, stwarza to możliwość prowadzenia procesu bielenia w niższej temperaturze, w kąpieli o pH w zakresie 6-8. Przedsta[...]

Nowe certyfikowane środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem nadfioletowym


  New textile products with certified barrier properties against UV applied as protective apparel Ultraviolet radiation is one of the harmful factors in the work environment, as excessive exposure to this radiation can lead to harmful effects with respect to the eyes and skin, as well as adversely affect the human immune system. Within the R&D project "Envirotex"*) new barrier materials protecting against UV radiation, and new criteria for assessing the safety and wear performance of protective clothing made of textile barrier materials have been developed. The paper presents the evaluation criteria of clothing protecting against UV radiation (from natural and artificial sources). Described are also models of new personal protection items with certified barrier properties (special label - registered trademark - UV STOP. *) project POIG 01.03.01-00-006/08 performed within Operational Programme Innovative Economy 2007-2013 co-financed by the European Regional Development Fund 1. Wstęp Promieniowanie optyczne jest ważnym czynnikiem środowiska, niezbędnym do prawidłowego rozwoju i działalności człowieka, jednak jego nadmiar powoduje wiele niekorzystnych skutków biologicznych, których mechanizmy powstawania i rozwoju nie są jeszcze do końca wyjaśnione. Powodem wielu szkodliwych reakcji fotochemicznych w organizmie człowieka może być promieniowanie nadfioletowe, zwane również ultrafioletowym (UV). Działanie promieniowania nadfioletowego ma charakter fotochemiczny, a skutki jego biologicznego oddziaływania zależą od ilości pochłoniętego promieniowania, długości fali i od rodzaju eksponowanej tkanki (oko, skóra). Lekarze dermatolodzy w Polsce alarmują, że bardzo niepokojący jest wzrost zachorowań na choroby skóry, w tym bardzo groźnego czerniaka. Według danych statystycznych, w latach 1982 - 2002 liczba zachorowań na czerniaka zwiększyła się 3-krotnie [1]. Promieniowanie nadfioletowe zalicza się do czynników szkodliwych w ś[...]

 Strona 1