Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marta Knawa"

Podkładki elastomerowe Calenberg do ochrony budynków przed drganiami i hałasem

Czytaj za darmo! »

W warunkach natężonego ruchumiejskiego, bliskiego sąsiedztwa obiektów przemysłowych z ciężkimsprzętem, linii tramwajowych, kolejowych lub metra istnieje potrzeba ochrony budynków przed niekorzystnymi efektami wibroakustycznymi. Ochrona ta jest konieczna z punktu widzenia zabezpieczenia przed nadmiernym działaniem drgań, mającym negatywny wpływ na ludzi przebywających w budynku, urządzenia te[...]

Ochrona obiektów budowlanych przed oddziaływaniem drgań zewnętrznych

Czytaj za darmo! »

W celu ochrony budynków przed drganiami i dźwiękami materiałowymi, które są przenoszone przez podłoże gruntowe na fundamenty, ściany kondygnacji podziemnych i przegrody wewnętrzne, stosuje się elastyczne posadowienie obiektów. W przypadku występowania zewnętrznych źródeł drgań istnieje kilka wariantów ochrony przeciwimisyjnej różniących się sposobem wykonania i rozmiarem separowanego obszaru. Oto wybrane rozwiązania.Bardzo skuteczną metodą ochrony przed powstawaniemmostków akustycznych jest posadowienie budynku na elastycznych elementach, które układa się na powierzchni żelbetowejwanny owymiarach większych niż rzut budynku (rysunek a). Drugim sposobem jest elastyczne posadowienie budynku na całej powierzchni bez wykonywania wanny (rysunek b). Cała bryła budynku jest izolowana od[...]

Podkładki elastomerowe w ochronie budowli przed drganiami

Czytaj za darmo! »

20marca 2009 r. odbyło się weWrocławiu seminarium "Ochrona budowli przed drganiami" zorganizowane przez firmę Jordahl & Pfeifer oraz Calenberg Ingenieure. Tematyka spotkania okazała się bardzo interesująca dla ponad 100 uczestników z biur projektowych (60%), przedsiębiorstw (20%) i uczelni (20%). Wśród znakomicie dobranych wykładowców z Polski i Niemiec byli: ● dr inż. F. Müller-Boruttau z "imb - dynamik", Monachium; ● dr inż. M. Niemas z ITB,Warszawa; ● prof. H. R. Sasse z RWTH, Aachen (równocześnie profesor honorowy z Politechniki Warszawskiej); ● prof. K. Stypuła z Politechniki Krakowskiej; ● prof. W. Stühler z TU Berlin. Wszystkie referaty zostały opublikowane w marcowym numerze miesięcznika "Materiały Budowlane" (3/2009). Dotychczasow[...]

 Strona 1