Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Dubert"

Wybrane problemy diagnostyki infrastruktury energetycznej DOI:10.15199/9.2018.9.1


  1. Ogólna charakterystyka systemów diagnostyki, sterowania i nadzoru Dynamiczny rozwój technik informatycznych, który nastąpił w ostatnich latach, umożliwił budowę nowoczesnych układów monitoringu, sterowania i nadzoru rozległymi sieciami energetycznymi. Jedną z cech nowoczesnych układów tego typu jest wzrost stopnia ich integracji funkcjonalnej i sprzętowej. Układy budowane na potrzeby przedsiębiorstw sieciowych realizują cały szereg usług z zakresu: ● zapewnienie stałego nadzoru nad pracą wszystkich elementów i urządzeń sieci energetycznej, ● zbierania, przetwarzania i przesyłania informacji o procesach w niej zachodzących, ● obserwację w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów mediów i urządzeń w sieci przesyłowej, ● sterowanie elementami wykonawczymi z centralnego punktu dyspozytorskiego, ● archiwizacji określonych informacji o procesach i wartościach pomiarów w odpowiednich historycznych bazach danych, ● tworzenia wielowymiarowych "hurtowni danych procesowych" przez integrację historycznych baz danych z bazami danych bieżących, konfi guracyjnych, biznesowych, zdarzeń i bazą danych oraz ich dalszą obróbkę. W skład wyżej wymienionych układów wchodzą najczęściej następujące podsystemy i układy: ● automatyka i telemechanika, ● cyfrowa i analogowa transmisja danych, ● przetwarzanie i gromadzenie danych oraz ich wizualizacja [1]. Technologie informatyczne stosowane do niedawna w przedsiębiorstwach energetycznych cechował mały stopień integracji. Charakterystyczne było powstawanie dużej liczby małych baz danych, często pokrywających się, na potrzeby poszczególnych użytkowników. Na skutek braku kompatybilności oprogramowania nagminne było "ręczne" przenoszenie danych między poszczególnymi poziomami zarządzania i sterowania operatorskiego. Zasadniczo wyróżnia się następujące obszary zastosowań, w których powszechność wykorzystania zaawansowanej techniki komputerowe[...]

 Strona 1