Wyniki 1-10 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"Zygmunt PIĄTEK"

Indukcyjność przewodu o przekroju prostokątnym i dowolnej długości

Czytaj za darmo! »

W pracy sformułowano równanie całkowe dla przewodu odosobnionego skąd zdefiniowano jego rezystancję i indukcyjność własną. Zakładając stałą gęstość prądu w przewodzie wyznaczono indukcyjność własną dla przypadku przewodu o przekroju prostokątnym. Wykonano obliczenia tej indukcyjności dla różnych długości przewodu i porównano je z obliczeniami uzyskanymi ze wzorów zawartych w literaturze.Przewody[...]

Eddy currents induced in the screen of a non-coaxial cable

Czytaj za darmo! »

Expanding the logarithmic vector potential into Fourier series we determine the source magnetic field generated in the screened noncoaxial cable as a function of two variables r and Θ of the cylindrical co-ordinate system. In the non-conducting areas, internal and external, the electric field is described by Laplace equation, while in the conducting area by Helmholtz equation for two variab[...]

Prądy wirowe indukowane w ekranie trójfazowej symetrycznej linii transmisyjnej

Czytaj za darmo! »

Poprzez rozwinięcie logarytmicznego potencjału wektorowego w szereg Fouriera wyznaczono źródłowe pole magnetyczne generowane w ekranie przez pole magnetyczne prądu w niewspółosiowym przewodzie wewnętrznym. Pozwoliło to na określenie gęstości prądu indukowanego w ekranie w postaci funkcji dwóch zmiennych r oraz Θ walcowego układu współrzędnych. Otrzymane rozwiązanie wykorzystano do wyzn[...]

Prądy wirowe indukowane w ekranie linii dwuprzewodowej

Czytaj za darmo! »

Wychodząc z logarytmicznego potencjału wektorowego wyznaczono źródłowe pole magnetyczne generowane w ekranie przez pole magnetyczne prądu w niewspółosiowym przewodzie wewnętrznym. Pozwoliło to na określenie gęstości prądu indukowanego w ekranie w postaci funkcji dwóch zmiennych r oraz Θ walcowego układu współrzędnych. Do opisu pola elektrycznego w obszarach wewnętrznym i zewnętrznym ekranu [...]

Method of calculating the total eddy currents induced in screens of a flat three-phase single-pole gas-insulated transmission line

Czytaj za darmo! »

In the paper we discuss the question of eddy currents induced in screens of a flat three-phase single-pole gas-insulated transmission line (GIL). First, we determine the eddy currents induced in the tubular screen by the magnetic field of self-current of the phase conductor. Then the magnetic field in the external parallel phase conductor is presented by means of a vector magnetic potential as F[...]

Ekran cylindryczny w poprzecznym nierównomiernym polu magnetycznym

Czytaj za darmo! »

Poprzez rozwinięcie logarytmicznego potencjału wektorowego w szereg Fouriera wyznaczono pole magnetyczne generowane przez prąd w zewnętrznym przewodzie fazowym jako funkcję dwóch zmiennych r oraz Θ walcowego układu współrzędnych. Następnie wyznaczono pole magnetyczne oddziaływania zwrotnego prądów wirowych, co pozwoliło na określenie całkowitego pola magnetycznego na zewnątrz i we wnętrzu ekranu. Wykazano przy tym, że pola te są polami eliptycznymi. Zdefiniowano współczynnik oddziaływania zwrotnego ekranu i współczynnik zaekranowania. Zbadano wpływ konduktywności i wymiarów poprzecznych ekranu, jego odległości od osi przewodu fazowego oraz częstotliwości na wartości tych współczynników. Abstract. By the expansion of logarithmic vector potential into Fourier’s series the ma[...]

Recenzje - Tomasz Adrikowski, Dawid Buła,Krzysztof Dębowski, Marcin Maciążek, Marian Pasko Analiza wybranych właściwości energetycznych filtrów aktywnych

Czytaj za darmo! »

Nakładem Wydawnictwa Politechniki Śląskiej ukazała się bardzo wartościowa monografia, która wnosi wiele nowych wartości do rozwoju teorii elektrotechniki, a została poświęcona wybranym zagadnieniom związanych z jakością energii elektrycznej. Niniejsza monografia stanowi kontynuację wielu prac prowadzonych z tej tematyki przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Treści zawarte w niniejszej monografii zostały poświęcone właściwościom i zastosowaniu energetycznych filtrów aktywnych (EFA) do poprawy parametrów jakości energii elektryczn[...]

Analiza numeryczna pola magnetycznego we wsadzie rurowym nagrzewanym indukcyjnie od wewnątrz

Czytaj za darmo! »

W pracy zaproponowano uproszczony model do analizy pola magnetycznego w układzie przewodzącego wsadu rurowego nagrzewanego indukcyjnie wzbudnikiem wewnętrznym. Otrzymane rozwiązanie uwzględnia tzw. pole magnetyczne oddziaływania zwrotnego wytworzone przez prądy wirowe indukowane we wsadzie. Na podstawie otrzymanych wzorów analitycznych wyznaczono rozkład natężenia pola magnetycznego we wszystkich obszarach układu wzbudnik wewnętrzny - rurowy wsad przewodzący. Następnie dokonano symulacji komputerowej badanego układu nagrzewnicy indukcyjnej do nagrzewania rur od wewnątrz. Symulację przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu Flux2D. Analiza pola elektromagnetycznego dokonana została metodą elementów skończonych (MES). Abstract. In the paper authors suggest simple solution by analysis magn[...]

 Strona 1  Następna strona »