Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Monika WAROWNY"

Strefy niebezpieczne pod kontrolą


  W wielu branżach produkcja, przetwórstwo, transport lub przechowywanie materiałów palnych skutkuje tworzeniem lub uwalnianiem gazów, par i mgieł do środowiska. W innych procesach powstaje pył palny, który w połączeniu z tlenem w powietrzu może przy zapłonie spowodować wybuch.Może to doprowadzić do poważnych urazów personelu oraz zniszczenia sprzętu, zwłaszcza w obszarach przemysłu chemicznego i petrochemicznego, transportu ropy naftowej i gazu ziemnego, w górnictwie, w obróbce skrawaniem (np. materiałów ziarnistych) oraz wielu innych gałęziach przemysłu. Aby zagwarantować najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa w takich obszarach, władze ustawodawcze wielu krajów określiły odpowiednie obowiązki w formie przepisów prawnych, regulacji i standardów. Z kolei globalizacja umożliwiła znaczący postęp w kwestii współbrzmienia wytycznych dotyczących zabezpieczenia przed wybuchami. Wraz z Dyrektywą 94/9/EC Unia Europejska stworzyła przesłanki do całkowitej standaryzacji, ponieważ zgodnie z tą dyrektywą od 1 lipca 2003 r. wszystkie nowe urządzenia muszą zostać zatwierdzone. Strefa bezpieczna Strefa 2/22 Strefa 1/21 Strefa 0/20 Strefa bezpieczna Strefa 0/20 Strefa 0/20 trwałe lub czasowe niebez- Strefa 1/21 sporadyczne zagrozenie pieczenstwo przez długi czas Strefa 2/22 rzadkie lub chwilowe zagrozenie Celem niniejszego artykułu jest dostarczenie użytkownikom oraz zainteresowanym tematem czytelnikom przeglądu zabezpieczeń od wybuchu łącznie ze sprzętem i systemami elektrycznymi. Jest to również "podręcznik" w odniesieniu do odczytywania etykiet urządzeń. Nie zastępuje on oczywiście nauki podstaw planowania i instalacji systemu elektrycznego. Zasady fizyczne i parametry Wybuch jest to gwałtowna reakcja chemiczna substancji palnej z tlenem, powiązana z uwolnieniem dużej ilości energii. Substancje palne mogą występować w formie gazów, par, mgieł lub pyłów. Wybuch ma miejsce tylko w przypadku jednoczesnego wystąpie[...]

Quick texture generation for multiobject image analysis in brain pathology

Czytaj za darmo! »

Referat przedstawia zastosowanie generacji cech teksturalnych w rozpoznawaniu komórek nowotworowych. Proces rozróżniania komórek jest dość złożony ze względu naturalną złożoność obrazów, konieczność ekstrakcji pojedynczej komórki obrazu oraz trudności w wyborze odpowiednio różnicującej cechy. W pracy porównane zostały efekty zastosowania dwóch rodzajów modeli - opartego na cechach Unsera oraz modelu Markova. Główny nacisk pracy położony jest na praktyczne zastosowanie obu metod w diagnozie nowotworowej.(Szybka generacja cech teksturalnych do analizy obrazów z wieloma komórkami w patologii mózgu) Abstract. The paper presents two methods of texture features generation for recognition between neoplasm and non-neoplasm cells in cancer diagnosis. There are few problems which need to be so[...]

 Strona 1