Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław DOMIN"

Moduł szynowy hybrydowej wyrzutni elektromagnetycznej ze wspomaganiem pneumatycznym – obliczenia elektromechaniczne

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono modele polowe: elektromagnetyczny oraz mechaniczny części szynowej stanowiska badawczego wyrzutni elektromagnetycznej. Analizę polową przeprowadzono w aspekcie wyznaczenia wartości sił (działających na pocisk oraz elementy konstrukcyjne stanowiska), naprężeń oraz przemieszczeń. Abstract. In the paper an electromagnetic and structural field model are presented of a rail of a electromagnetic launcher laboratory stand. Finally analysis is focused on evaluation of forces acting on projectile and stationary parts of the laboratory stand and resulting stresses and deflections. (Rail step of hybrid electromagnetic launcher with pneumatic aid - electromechanical calculation. ). Słowa kluczowe: wyrzutnia elektromagnetyczna, Comsol, metoda elementów skończonych Keywords: electromagnetic launcher, Comsol, MES Wstęp Wyrzutnia elektromagnetyczna to specyficzny rodzaj przetwornika elektromechanicznego liniowego o działaniu impulsowym, w którym energia elektryczna pobrana ze źródła prądowego jest zamieniana na energię mechaniczną ruchu liniowego, w bardzo krótkim przedziale czasu, przy czym prędkość elementu ruchomego może wynieść nawet kilkanaście km/h [2]. Wyrzutnie elektromagnetyczne można podzielić na dwa podstawowe typy: wyrzutnia elektromagnetyczna typu "coilgun" (element ruchomy jest umieszczony w polu magnetycznym uzwojenia), oraz wyrzutnia elektromagnetyczna typu "railgun" (element ruchomy umieszczony pomiędzy dwoma szynami podłączonymi do źródła prądowego). W Katedrze Mechatroniki, Politechniki Śląskiej zaprojektowano i wykonano stanowisko badawcze hybrydowej wyrzutni elektromagnetycznej a napędzie cewkowo - szynowym z podajnikiem pneumatycznym. Stanowisko badawcze Stanowisko badawcze (rys.1) składa się z trzech niezależnych modułów (części), pierwszy z nich stanowi konstrukcję nośną dla wyrzutni hybrydowej, drugi przeznacz[...]

Hybrid pneumatic-electromagnetic launcher - general concept, mathematical model and results of simulation

Czytaj za darmo! »

The electromagnetic launcher is a specific type of electromechanical converter. Electrical energy from the power supply, discharging in the pulse way, is used for acceleration a moveable element (bullet). The electromagnetic launchers are widely used in applications ranging from military applications and ending on the basic research on the physical properties of materials. This paper presents the results of research conducted in the Department of Mechatronics, which included an analysis of the mathematical model (field-circuit) of the hybrid electromagnetic launcher with pneumatic assist. The purpose of this article is to present the results of simulations. Streszczenie. Wyrzutnia elektromagnetyczna to specyficzny rodzaj przetwornika elektromechanicznego. Energia elektryczna pozyskiwana ze źródła prądu stałego, rozładowywana w sposób impulsowy, jest wykorzystywana do procesu rozpędzania elementu ruchomego (pocisku). Wyrzutnie elektromagnetyczne mają szerokie zastosowania począwszy od zastosowań militarnych a kończąc na badaniach fizycznych własności materiałów. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, przeprowadzonych w Katedrze Mechatroniki Politechniki Śląskiej, dla hybrydowej wyrzutni elektromagnetycznej ze wspomaganiem pneumatycznym. (Hybrydowa wyrzutnia pneumatyczno-elektromagnetyczna - ogólna koncepcja, model matematyczny oraz wyniki badań symulacyjnych). Keywords: electromagnetic launcher, coilgun, railgun. Słowa kluczowe: wyrzutnia elektromagnetyczna, wyrzutnia elektromagnetyczna o napędzie cewkowym oraz szynowym. Introduction The idea of electromagnetic acceleration is a concept that was introduced at the beginning of the twentieth century. The first device implementing the construction electromagnetic acceleration was in 1920. This construction was named “the electric cannon" [2]. Actually there are also in use the following terms: electromagnetic launcher or electromagnetic gun. The rise in the intensity of [...]

 Strona 1