Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wanda Burakowska"

Gdański Klaster Budowlany

Czytaj za darmo! »

29 marca br. z inicjatywy 24 firm gdańskiego środowiska budowlanego, wwiększości członków sekcji budowlanej Gdańskiego Związku Pracodawców, została podpisana konsorcjalna umowa Gdańskiego Klastra Budowlanego (GKB). 27 listopada br. podpisano akt notarialny umowy spółki z o.o. i złożono wniosek o rejestrację jej w KSR. Dotychczas firmy budowlane zWybrzeża organizowały sięwkonsorcja, by sprost[...]

Gdańsk-Szadółki - fabryka zamiast wysypiska


  Na początku tego wieku wysypisko odpadów komunalnych w Gdańsku-Szadółkach, obsługujące również sąsiadujące gminy - Żukowo, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Somonino, Przodkowo i Kartuzy, znalazło się w otoczeniu nowych osiedli mieszkaniowych i zaczęło zagrażać dalszemu rozwojowi tego sektora budownictwa. Fetor, chmary mew i fruwające foliowe torebki w skuteczny sposób zniechęcały deweloperów do inwestowania w tym rejonie, mimo atrakcyjnych cen gruntów. Gdańsk musiał rozwiązać "śmierdzący" problem zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych.Modernizacja ZakładuUtylizacyjnego Sp. z o.o.wGdańsku, bo taką nazwę nosi od 1992 r. dawne wysypisko "Szadółki", stała się koniecznością.W2002 r. rada miasta podjęła w tej sprawie uchwałę. W 2005 r. zatwierdzono projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono też wniosek do Unii Europejskiej o dofinansowanie inwestycji. Perturbacje związane z otrzymaniem wsparcia z UE, poszukiwanie innych źródeł finansowania, przejście wszelkich związanych z tym procedur sprawiły, że roboty budowlane rozpoczęto dopiero w 2008 r., bazując na własnych środkach, dotacji krajowej oraz wpływach z emisji krótkoterminowych obligacji, na które poręczenie dał Gdańsk. Kontynuowano zabiegi o pozyskanie pieniędzy z UE w ramach Funduszu Spójności w Programie Infrastruktura i Środowisko. Dopiero jesienią 2009 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o dofinansowaniu inwestycji Zakładu Utylizacji w kwocie 200 575 633 zł, co stanowi ok. 60%kosztów. Doceniono dotychczasowy innowacyjny model finansowania inwestycji, projekt modernizacji gospodarki odpadami komunalnymi oraz program edukacji ekologicznej społeczeństwa. W półtora roku później, 6 czerwca 2011 r. oficjalnie zakończono budowę.Wykonawca przekazał w Szadółkach do eksploatacji zmodernizowany zakład unieszkodliwiania odpadów, stosujący nowoczesne technologie. Ta inwestycja - powiedział Wojciech Głuszczak, prezes zarządu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w G[...]

Kaszuby bliżej Gdańska


  Dlaczego ta inwestycja jest wyjątkowa? Przede wszystkim ze względów technicznych; kolizje, gęsta zabudowa, słabe grunty, liczne cieki, jakie muszą tu pokonać budowniczowie chyba nigdzie nie występują w takim natężeniu. A poza tym Pomorska Kolej Metropolitalna, jej koncepcja wskazuje na nowe kierunku rozwoju: to już nie jest linia, która ma dowozić pracowników do stoczni Gdańska i Gdyni. Ma ożywić gospodarczo region.Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej obejmuje dwie inwestycje PKP Polskie Linie Kolejowe SA -modernizację linii kolejowej nr 201, tzw. korytarza kościerskiego i linii nr 213 - korytarza helskiego. Kokoszkowska - reakt ywacja Oddana do użytku 1 maja 1914 roku, wybudowana jeszcze za czasów pruskich, linia kolejowa, zwana kaszubską lub kokoszkowską, biegnąca z Wrzeszcza przez Strzyżę, Brętowo, Migowo, Kiełpinek, do Kokoszek i następnie do Starej Piły , by połączyć się z linią Pruszcz Gdański - Kartuzy, funkcjonowała do 19[...]

 Strona 1