Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agata niedzielska"

Obróbka hydrotermalna powłok HAp

Czytaj za darmo! »

Hydroksyapatyt (HAp) należy do grupy najlepszych biomateriałów o potencjalnie dużych możliwościach aplikacyjnych. Jest on minerałem stanowiącym większościowy udział w fazie mineralnej kości. HAp jest materiałem biokompatybilnym, osteokondukcyjnym oraz ma bardzo dobre powinowactwo biologiczne do tkanki kostnej. Właściwości te sprawiają, że hydroksyapatyt jest idealnym materiałem do zastosowań w chirurgii regeneracyjnej układów kostnych. Aby móc w pełni wykorzystać jego możliwości, musi posiadać określone właściwości, szczególnie jeśli stosuje się go w postaci cienkiej powłoki na podłożu metalowym (np. stopie medycznym). Ważny jest odpowiedni iloraz Ca/P oraz odpowiednia struktura fazowa. Nowoczesne technologie nakładania cienkich powłok HAp na podłoża medyczne umożliwiają uzyskanie odpowiedniej budowy chemicznej i ilorazu Ca/P wynoszącego 1,67. Niestety syntetycznie wytworzone powłoki są często amorficzne, co sprawia, że po implantacji do organizmu czas jego resorpcji jest znacznie krótszy niż czas potrzebny do odbudowy kości. Odmienne zachowanie charakteryzuje powłoki HAp o strukturze krystalicznej (czasy resorpcji są znacznie dłuższe). Dlatego powłoki HAp po nałożeniu na metalowe podłoże muszą być poddane modyfikacji zwiększającej stopień krystaliczności. Metodami powszechnie stosowanymi dla poprawy właściwości mechanicznych syntetycznie wytworzonego hydroksyapatytu są obróbka termiczna i obróbka hydrotermalna [1÷3]. Ich celem jest głównie zwiększenie stopnia krystaliczności, dzięki czemu poprawie ulegają właściwości mechaniczne, chemiczne oraz biologiczne. Obróbka termalna to wygrzewanie w piecach w środowisku suchym w zakresie temperatury 600÷900°C [2÷4]. Natomiast obróbka hydrotermalna, nazywana również mechaniczną obróbką termiczną (MHT), polega na wygrzewaniu w autoklawach i charakteryzuje ją znacznie niższa temperatura, ciśnienie oraz środowisko pary wodnej. Strukturę krystaliczną uzyskuje się już w zakresie temperatu[...]

 Strona 1