Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik"

Metody zarządzania wynikami pomiarów w laboratorium badawczym DOI:10.15199/62.2016.3.51


  Przedstawiono metody zapewnienia wysokiej jakości wyników pomiarów w laboratorium badawczym w wyniku stosowania podstawowych zasad metrologii (wewnętrzna i zewnętrzna kontrola jakości wyników badań). Przedstawiono metody zarządzania wynikami pomiarów, wskazując na metody oceny kompetencji badanego laboratorium, zasady oceny badań biegłości laboratorium i porównań międzylaboratoryjnych, a także podstawowe kryteria akceptacji wyników. Jakość wyników pomiarów laboratoryjnych odgrywa istotną rolę przy podejmowaniu decyzji wpływających na jakość życia współczesnego społeczeństwa oraz w procesie wymiany towarów i usług. Celem pracy jest przedstawienie sposobów zapewnienia wysokiej jakości wyników pomiarów w laboratorium badawczym w wyniku stosowania strategii wewnętrznej kontroli jakości wyników badań (monitorowanie wyników, częstotliwość i kryteria akceptacji) oraz zewnętrznej kontroli jakości pomiarów, w tym oceny kompetencji na podstawie wyników udziału w programach porównań międzylaboratoryjnych lub w programach badania biegłości, także w skali międzynarodowej. Opracowana metoda oceny jakości wyników uzyskanych w laboratorium badawczym zawiera (i) metody oceny kompetencji badanego laboratorium, (ii) zasady oceny badań biegłości PT (proficiency testing)/ porównań międzylaboratoryjnych ILC (interlaboratory comparison), (iii) podstawowe kryteria akceptacji, oraz (iv) wymagania monitorowania wyników pomiaru. Spełnienie tych wymagań stworzy warunki sprzyjające uzyskaniu wyników pomiarów odpowiedniej jakości1). Zgodnie z wymaganiami normy2) laboratorium powinno mieć procedury zarządzania jakością wyników pomiaru. Opracowana metoda oceny jakości wyników pomiarów w laboratorium badawczym stworzy warunki sprzyjające uzyskaniu wyników pomiaru odpowiedniej jakości. Zapewnienie jakości QA (quality assurance) obejmuje (i) stosowanie zwalidowanych procedur pomiarowych, (ii) wzorcowanie urządzeń pomiarowych, które wpływają [...]

 Strona 1