Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Kręcielewska"

Thermal Conductivity Coefficient of pur Insulation Material from Pre-Insulated Pipes After Real Operation in District Heating Networks and After Artificial Ageing Process in Heat Chamber DOI:10.151.99/9.2015.2.2


  Pre-insulated pipelines, because of foam polyurethane (PUR) lifetime, are designed for 30 years of operation. During operation insulation foam is subject to natural process of ageing, resulting in changing of its basic thermal and mechanical properties. As a result of ageing, an increase (worsening) of insulation thermal conductivity coefficient follows. The Research Laboratory in Heat-Tech Center (LB HTC) from Veolia Energy Warsaw has started a research project, which aim is to determine actual values of thermal conductivity coefficient of pipe insulations, changing over time, under real operating conditions of the district heating network. The Laboratory also performs in parallel studies on insulation of preinsulated pipes after artificial ageing process according to the norm EN 253. The publication presents the results of the tests of thermal conductivity of PUR foam insulation of the pre-insulated pipe ageing in natural and artificial environments. 2006-2015 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved.1. Introduction One of the reasons for the ageing of polyurethane insulation is the phenomenon of diffusion of gases. The atmospheric gases - oxygen and nitrogen penetrate into the PUR foam and replace the cell gas - cyclopentane and carbon dioxide (CO2), which causes the deterioration of the insulation, i.e. the increase of the thermal conductivity of the foam. Diffusion is caused by different partial pressure of gases (also called expanding or foaming agents, that are used to produce foamed materials with closed cells) arising during the production of insulation. Because the period of estimated life expectancy of the pre-insulated pipelines working in different temperature values of the factor is estimated to be approx. 30 years, a phenomenon of diffusion of gases (fig. 1) and the gradual deterioration of the insulation thermal insulation properties are important from the point of view of a district heat[...]

Laboratorium Badawcze Veolia Energia Warszawa DOI:


  Laboratorium Badawcze Veolia Energia Warszawa zajmuje się badaniami rur i elementów preizolowanych oraz izolacji przemysłowych (włóknistych, porowatych, cylindrycznych i płaskich) według aktualnych wydań norm: EN 253, EN 489, EN ISO 8301, EN ISO 8497, EN ISO 845, EN 1602, EN 13470, EN 826, EN ISO 844, EN ISO 4590 i ich polskich odpowiedników.Laboratorium Badawcze (LB) wyposażone jest w akredytowane stanowiska do badań m.in.: ● współczynnika przewodzenia ciepła izolacji cylindrycznych (aparat rurowy) ‒ fot. 2, ● współczynnika przewodzenia ciepła izolacji płaskich (aparat płytowy), ● wytrzymałości na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym - fot. 3, `[...]

Laboratorium Badawcze Veolia Energia Warszawa DOI:


  Laboratorium Badawcze Veolia Energia Warszawa zajmuje się badaniami rur i elementów preizolowanych oraz izolacji przemysłowych (włóknistych, porowatych, cylindrycznych i płaskich) według aktualnych wydań norm: EN 253, EN 489, EN ISO 8301, EN ISO 8497, EN ISO 845, EN 1602, EN 13470, EN 826, EN ISO 844, EN ISO 4590 i ich polskich odpowiedników Laboratorium Badawcze (LB) wyposażone jest w akredytowane stanowiska do badań m.in.: ● współczynnika przewodzenia ciepła izolacji cylindrycznych (aparat rurowy) ‒ fot. 2, ● współczynnika przewodzenia ciepła izolacji płaskich (aparat płytowy), ● wytrzymałości na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym - fot. 3, `[...]

Analiza możliwości zmniejszenia kosztów przesyłania i strat ciepła przez integrację rurociągów preizolowanych tradycyjnych, podwójnych i giętkich DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule porównano nakłady inwestycyjne oraz jednostkowe straty ciepła rurociągów preizolowanych tradycyjnych (z czarną rurą przewodową), podwójnych typu "Twin" (z dwiema rurami przewodowymi o takiej samej średnicy w jednej rurze osłonowej) i giętkich (z cienkościenną karbowaną rurą przewodową ze stali odpornej na korozję.W SYSTEMACH ciepłowniczych istotną rolę odgrywają sieci ciepłownicze. Mają one znaczący wpływ na koszty ciepła loco odbiorca, na straty przesyłania ciepła, ale także na niezawodność jego dostawy do odbiorców, a więc i bezpieczeństwo energetyczne. Od lat 90. XX wieku tradycyjne sieci kanałowe zastępowane są preizolowanymi. Rurociągi preizolowane, odpowiednio wykonane u producenta i starannie zmontowane przez wykonawcę, spowodują obniżenie kosztów przesyłania ciepła, w tym kosztów strat ciepła w rurociągach transportujących nośnik ciepła. Rozwój technologii sprawił, że na rynku dostępne są obecnie zarówno "tradycyjne’ rurociągi preizolowane, składające się z przewodu zasilającego i powrotnego w oddzielnych płaszczach osłonowych, z czarną sztywną rurą przewodową, z izolacją o grubości takiej samej na zasilaniu i powrocie, jak i rurociągi giętkie, z karbowaną, cienkościenną rurą przewodową ze stali nierdzewnej austenitycznej - odpornej na korozję1) oraz podwójne, składające się z przewodu zasilającego i powrotnego we wspólnym płaszczu osłonowym. W artykule porównano straty przesyłania ciepła, nakłady inwestycyjne oraz koszty przesyłania ciepła dla ruro- ) X5CrNi18-10 (1.4301); X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571); X2CrNi- 1Mo7-12-2 (1.4404) ciągów preizolowanych: tradycyjnych, podwójnych i giętkich. Informacje te są niezbędne w analizach technicznoekonomicznych dotyczących wyboru rodzaju rurociągów w trakcie wymiany lub modernizacji sieci ciepłowniczej. Przedmiotem analizy nie były rury preizolowane z barierą antydyfuzyjną, ani rury preizolowane wyprodukowane metodą ciągłą tzw. CONTI. Górna granica średnic nomi[...]

Stanowiska i metody badawcze stosowane w Laboratorium Badawczym OBRC SPEC S.A.


  rurociągi preizolowane, złącza preizolowane, badania elementów preizolowanych, badania izolacji, współczynnik przewodzenia ciepła, aparat rurowy, skrzynia z piaskiem, EN 253, EN 489, Laboratorium Badawcze OBRC SPEC SA Streszczenie W Laboratorium Badawczym OBRC SPEC SA prowadzone są badania elementów preizolowanych oraz izolacji przeznaczonych do stosowania na rurociągach ciepłowniczych. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i znajduje się na liście referencyjnej europejskiego stowarzyszenia ciepłowników EuroHeat&Power. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesne stanowiska badawcze, unikalne w skali krajowej i europejskiej, zaprojektowane i wykonane przez Pracowników Ośrodka Keywords: pre-insulated pipelines, pre-insulated connectors, insulated component testing, insulation testing, thermal conductivity coefficient, pipe apparatus, box of sand, EN 253, EN 489, Research Laboratory OBRC SPEC SA. Abstract An investigation of insulation materials and pre-insulation components, provided for use in the heating pipes, have been carried out in the Research Laboratory OBRC SPEC SA. The Laboratory has been accredited by Polish Accreditation Centre, presented at the reference list of the European association of heat engineers (Euro Heat &Power). The laboratory is equipped with modern research stands, unique on the national and European scale, designed and made by the workers of the Centre. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved 1) Mgr inż. Ewa Kręcielewska; ewa.krecielewska@spec.waw.pl 2) Mgr inż. Katarzyna Abatorab, 3) Mgr inż. Jadwiga Bojek, 4) Dr inż. Adam Smyk - ITC P.W. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa SPEC S.A. Stanowiska i metody badawcze stosowane w Laboratorium Badawczym OBRC SPEC S.A. Description of Laboratory Stands and Research Methods in OBRC Research Laboratory SPEC S.A. EWA KRĘCIELEWSKA1) KATARZYNA ABATORAB2) JADWIGA BOJEK3) ADAM SMYK4) 1. Informacje[...]

Pomiary drgań rurociągów ciepłowniczych DOI:10.15199/9.2018.9.3


  Warszawski system ciepłowniczy (w.s.c.) jest największym systemem scentralizowanym w kraju i jednym z największych w Europie. Warszawska sieć ciepłownicza ma długość ok. 1800 km, z czego ok. 98% rurociągów zlokalizowana jest pod ziemią. Większość awarii w.s.c. (ponad 95%) odnotowuje się na odcinkach sieci kanałowej, gdzie odnalezienie miejsc wystąpienia awarii jest utrudnione, z powodu usytuowania rurociągów. Rurociągi kanałowe eksploatowane są w w.s.c. od kilkudziesięciu lat. W tym okresie rurociągi były eksploatowane przy różnych parametrach i jakości wody sieciowej. Na niektórych odcinkach były one i są nadal narażone na kontakt z wodami zewnętrznymi zalewającymi kanały czy oddziaływanie prądów błądzących. Niekorzystne warunki są przyczyną korozji rurociągów (zarówno zewnętrznej - powierzchniowej, jak i wewnętrznej - wżerowej), która jest główną przyczyną (około 80%) awarii rurociągów kanałowych. Na rysunku 1 przedstawiono liczbę awarii w w.s.c w zależności od zmian parametrów i warunków pracy sieci. Wystąpienie awarii, związanej ze wstrzymaniem lub ograniczeniem dostawy ciepła, skutkuje ponoszeniem przez przedsiębiorstwo ciepłownicze kosztów związanych, m.in. z usuwaniem awarii, niedostarczaniem ciepła, naprawami bądź przebudową, utraconą wodą sieciową - tym wyższych, im większy jest zasięg awarii. [...]

 Strona 1