Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dominika Zaręba-Boroń"

Method for designing the hydrodynamic conditions of a hybrid fluidized-bed air-lift bioreactor Metoda projektowania warunków hydrodynamicznych hybrydowego bioreaktora fluidyzacyjnego DOI:10.12916/przemchem.2014.1379


  Hydrodynamic properties of a hybrid fluidized-bed air-lift bioreactor were detd. The analyzed apparatus consisted of a 2-phase air-lift bioreactor with external circulation tube and a 2-phase liq.-solid fluidized-bed bioreactor. The circulation of a liq. was used to maintain the fluidization of solid particles in fluidized-bed part. The main advantage of the bioreactor is a lower shear force acting on the biofilm immobilized on fine particles in comparison to 3-phase fluidized-bed bioreactors. The way of calcn. of gas hold-up in the air-lift part and gas and liq. velocities in all zones of analyzed hybrid bioreactor was presented. Przedstawiono sposób wyznaczania podstawowych wielkości hydrodynamicznych fluidyzacyjnego bioreaktora hybrydowego. Aparat składa się z dwóch części. Jedna z nich pracuje jako dwufazowy bioreaktor air-lift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy, podczas gdy druga jego część jest dwufazowym bioreaktorem fluidyzacyjnym ciecz-ciało stałe. Cyrkulacja cieczy wymuszona wskutek nagazowania środowiska w części air-lift jest użyta do fluidyzacji ziaren ciała stałego w części fluidalnej. Zaletą takich bioreaktorów są mniejsze siły ścinające działające na biofilm immobilizowany na ziarnach materiału drobnoziarnistego w porównaniu z trójfazowymi bioreaktorami fluidyzacyjnymi. Pokazano sposób obliczania stopnia zatrzymania gazu w części air-lift oraz prędkości gazu i cieczy w obydwu strefach bioreaktora. Znanym sposobem zwiększenia stężenia biomasy w jednostce objętości reaktorów mikrobiologicznych jest jej immobilizacja na stałych lub ruchomych nośnikach. Do aparatów stosujących tę zasadę należą m.in. biofiltry i bioreaktory fluidyzacyjne. Wykorzystanie drobnoziarnistych nośników w bioreaktorach fluidyzacyjnych umożliwia dodatkowo znaczne zwiększenie powierzchni wymiany masy pomiędzy fazą ciekłą i biofilmem. Ponadto fluidyzacja zapobiega zarastaniu złoża, które może wystąpić w bioreaktorach z wypełnieniem stałym, np[...]

 Strona 1