Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek Urbański"

Problemy badania betonowych elementów zginanych zbrojonych prętami bazaltowymi


  Pręty bazaltowe do zbrojenia betonu o nazwie Basalt Fiber Reinforced Plastic (BFRP) są nowym materiałem i dlatego konieczne jest określenie ich właściwości i ograniczeń stosowania w stosunku do zbrojenia tradycyjnego.Wartykule przedstawiono wyniki badań zginania sześciu belek swobodnie podpartych obciążonych dwupunktowo, zbrojonych prętami BFRP i porównanie z wynikami badań zginanych belek ze zbrojeniem stalowym. Badane belki wykonano z betonu C30/37 ze zbrojeniem dolnym prętami bazaltowymi średnicy 8 mm. Wytrzymałość na rozciąganie prętów bazaltowych BFRP Głównym celem badania było określenie wytrzymałości na rozciąganie prętów BFRP o średnicy 8 mm i porównanie jej z wytrzymałością prętówstalowych.Wzwiązku z tym, żewujęciumikromechanicznym pręty bazaltowe pracują jednokierunkowo w odróżnieniu od izotropowych prętów stalowych, poprzeczna sztywność i wytrzymałość na rozciąganie podlega właściwościom matrycy [1, 2, 3]. Oznacza to, że wytrzymałość i sztywność poprzeczna jest stosunkowo mała w porównaniu ze sztywnością podłużną, co ogranicza stosowanie tradycyjnej metody testu na rozciąganie [4, 5]. Test ten wykonany w konwencjonalny sposób przez uchwyty generuje duże naprężenia ściskające w kierunku poprzecznym, które prowadzą do lokalnej koncentracji naprężeń, a w efekcie do kruszenia materiału, co z kolei skutkuje przedwczesnym zniszczeniem pręta BFRP. Najczęściej BFRP ulega zniszczeniu w uchwycie w wyniku efektu ścinania i kruszenia, który towarzyszy naprężeniom rozciąg[...]

Ocena jakości dźwigarów szalunkowych w świetle warunków normowych i użytkowych DOI:10.15199/33.2017.07.13


  WLaboratorium Instytutu Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej wykonano badania, których przedmiotem było ustalenie właściwości wytrzymałościowych systemowych nośnych dźwigarów szalunkowych H20 z partii próbnej sprowadzonych z Federacji Rosyjskiej. Częścią tych badań było ustalenie nośności w warunkach typowego użytkowania. Procedura badawcza Pobranie elementów do badań z partii dźwigarów przeprowadzono z zachowaniem zasad losowości. Dostawca zapewnił, że elementy w partii pochodziły z jednego zakładu produkcyjnego i zostały wykonane wg tej samej technologii i reżimu produkcyjnego. W laboratorium dokonano losowego podziału dźwigarów na podgrupy do badań normowych na zginanie i ścinanie oraz do badań nośności w warunkach typowego użytkowania. Zleceniodawcę interesowały szczególnie wyniki badań ostatniej grupy, ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą polegającą na wynajmie szalunków. Wybrano symulację niekorzystnych warunków, w których na dźwigar działają siły skupione wywołane obciążeniem belek poprzecznych szalunku. Przed badaniem każdego elementu wykonano jego trwałe oznaczenie i kontrolę wymiarów oraz wizualną ocenę jakości wykonania. Wszystkie badane dźwigary zostały zabezpieczone na stanowisku testowym w sposób wykluczający wypadki związane z niespodziewaną "ucieczką" elementu z podpór (możliwe wyboczenie zw[...]

 Strona 1