Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Valeriy PIDVYSOTSK'YY"

Naprężenie uplastyczniające i mikrostruktura stali wysokomanganowej z aluminium DOI:10.15199/24.2015.8.4


  Celem pracy jest opracowanie modelu reologicznego stali wysokomanganowej z aluminium odkształcanej na gorąco. Wykonano badania plastometryczne stali X60MnAl30-9 w temperaturze od 900 do 1150°C z prędkością odkształcenia 0,1÷10 s-1. Przeprowadzono identyfikację parametrów modelu Tegart-Sellars opartego na funkcji zmiennych zewnętrznych, metodą analizy odwrotnej. Opracowany model umożliwił obliczenia parametrów siłowych, w warunkach wielostopniowego odkształcania. Określono mikrostrukturę badanej stali w warunkach ciągłego i wieloetapowego odkształcania. The aim of the paper is to prepare a rheological model of hot-formed high manganese steel with aluminium. Plastometric tests of steel X60MnAl30-9 were conducted in temperature from 900 to 1150°C with deformation speed of 0.1÷10 s-1. Parameters identification was conducted of Tegart-Sellars model, based on function of external variables with the use of reverse analysis method. Prepared model enabled calculations of force parameters in conditions of multistage deformation. The microstructure of tested steel was also determined in conditions of multistage deformation. Słowa kluczowe: stale wysokomanganowe z aluminium, naprężenie uplastyczniające, model reologiczny, mikrostruktura, właściwości mechaniczne Key words: high-manganese steels with aluminium, flow stress, rheological model, microstructure, mechanical properties.Wprowadzenie. Wysokomanganowe stale, będące aktualnie obiektem zainteresowań ośrodków badawczych, charakteryzują się szczególnie wysoką odkształcalnością i znaczną wytrzymałością [1, 2]. Również zdolność do pochłaniania energii jest w tym przypadku znacznie większa niż stali konwencjonalnych. Zawartość węgla w tych stalach wynosi od 0,003 do 1,2% masowych, zaś zawartość manganu waha się od około 10 do nawet 35% masowych [3, 4]. W skład stali wchodzi również aluminium i krzem. Zawartość aluminium jest ważna z uwagi obniżenie gęstości stali. Na przeszkodzie szerszego wykorzystania [...]

 Strona 1