Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Artur Frączek"

Wpływ zastosowanego rozwiązania progowego na dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych DOI:10.15199/33.2016.07.07


  Drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.Wartykule przedstawiono główne aspekty związane z dymoszczelnością tego typu drzwi. Omówiona zostałametoda badań oraz sposób klasyfikacji dymoszczelności. Zaprezentowane zostało porównanie prędkości przepływu powietrza przez szczeliny drzwi przeciwpożarowych poddanych badaniu dymoszczelności, w przypadku różnych rozwiązań progowych. Słowa kluczowe: dymoszczelność, drzwi przeciwpożarowe, uszczelka opadająca, próg.Drzwi przeciwpożarowe stosowane są jako zamknięcia otworów w poziomych przegrodach przeciwpożarowych [13] występujących zazwyczaj w budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, kina czy galerie handlowe oraz budynkach wysokich [18] i konstrukcjach o specjalnym przeznaczeniu, takich jak np. tunele [17, 19]. Obiekty muszą być wykonane w taki sposób, aby w przypadku wystąpienia pożarumożliwe byłom.in. przeprowadzenie sprawnej i bezpiecznej ewakuacji znajdujących się w nich użytkowników. Drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu tego wymagania, ponieważ w warunkach pożaru powinny być barierą dla ognia i dymu oraz wysokiej temperatury. Muszą więc mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej, związaną ze szczelnością i izolacyjnością ogniową oraz odpowiednią klasę dymoszczelności. W artykule omówione zostaną głównie aspekty związane z powstrzymaniemprzepływu dymu, dzięki czemu możliwa jest bezpieczna ewakuacja użytkowników oraz sprawne przeprowadzenie akcji ratowniczej. Najczęstszą przyczyną śmierci ludzi w pożarach nie jest bezpośrednie oddziaływanie ognia, lecz dym wydzielający się podczas pożaru. Człowiek w zadymionym środowisku łatwo traci orientację, co w dużej mierze utrudnia ewakuację z płonącego budynku, natomiastmała zawartość tlenu oraz toksyczne gazy powstające podczas procesu spalania mogą doprowadzić do utraty przytomności, a w konsekwencji do[...]

 Strona 1