Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Gładkiewicz"

Automatyczne zgrzewarki Firesmart do bezpłomieniowego układania pap

Czytaj za darmo! »

Obecnie większość prac na dachach płaskich wykonywanych w technologii pap zgrzewalnych realizowana jest tradycyjnymi palnikami gazowymi jedno-lub wielodyszowymi, wykorzystującymi gaz propan-butan lub propan. Urządzenia te, przez gwałtowne spalanie mieszanki gazowo-powietrznej wytwarzają płomień, którego temperatura osiąga nawet 1200 °C. Historia ostatnich klikunastu lat zna wiele przypad[...]

System Bezpieczny Fundament Icopal.Skuteczne i trwałe zabezpieczenie fundamentów

Czytaj za darmo! »

Budując dom, powinniśmy zadbać o to, aby był ciepły, suchy i chronił mieszkańców przed deszczem oraz wilgocią. Marzenia o czystych ścianach, ciepłej podłodze imałympomieszczeniu użytkowym w piwnicy, w którym można urządzić pierwszą pracownię, mogą runąć tylko dlatego, że użyto nieodpowiednich materiałów do zabezpieczenia budynku przed wodą gruntową. Oszczędność na tym, czego i tak z zewn[...]

System kompleksowej ochrony przeciwpożarowej i przeciwwodnej dachu

Czytaj za darmo! »

Produkowane obecnie papy polimerowo-asfaltowe są niezwykle trwałe oraz pozwalają na wszechstronne wykorzystanie, jednak jako produkty ropopochodne są palne, a metoda układania, wymagająca użycia otwartego ognia, stwarza zagrożenie powstawania pożaru. Takiego ryzyka nie ma w przypadku zastosowania Systemu FireSmart® (system zgrzewania pap za pomocą gorących spalin - bez używania otw[...]

Papy WENTYLOWANE SZYBKI SYNTAN SBS ,Papy TERMIK SZYBKI SYNTAN SBS

Czytaj za darmo! »

Kilka słów przypomnienia: dlaczego należy stosować papy z funkcją wentylacji podłoża i czym są papy SZYBKI SYNTAN® SBS? Podłoże, na którym układamy pokrycie papowe, zazwyczaj betonowe lub z kilku starych, wysłużonych powłok papowych klejonych lepikiem, zawiera zawsze pewną ilość wilgoci, pochodzącej z procesów technologicznych wiązania betonu, czy z opadów atmosferycznych. Sytuacjamoże ulec pogorszeniu, jeśli wewnątrz pokrycia dachu znajdują się warstwy pochodzenia organicznego, w których pod wpływem ciepła i wilgoci zachodzą zjawiska rozpadu organicznego z wydzielaniemznacznych ilości gazów organicznych. Dodatkowo wilgoć bezpośrednio pod pokrycie papowe przedostaje się na skutek naturalnych procesów dyfuzji z pomieszczeń pod stropodachem.Wokresie kiedy pokrycie [...]

System Dachowych Płyt Hybrydowych Icopal

Czytaj za darmo! »

Dotychczas stosowane styropianowe płyty warstwowe (np. PSK) z przeznaczeniem na dachy płaskie spełniały tylko jedną funkcję - ochrony termoizolacyjnej. Nawet jeśli były zabezpieczone papą, to służyła ona wyłącznie do ochrony płyty przed płomieniem z palnika gazowego podczas późniejszego zgrzewania zasadniczej warstwy pap zgrzewalnych. Dachowe Płyty Hybrydowe Icopal® łączą w sobie dwie zasadnicze funkcje: ochrony termoizolacyjnej i hydroizolacyjnej dachu oraz ponadto dzięki zabezpieczeniu wierzchniej powierzchni warstwy hydroizolacyjnej kauczukowym lakierem Silver Primer® Szybki Lakier SBS, zawierającym prawdziwe płynne aluminium, tworzą efekt "chłodnego dachu", zwiększając komfort w pomieszczeniach poniżej stropodachu oraz wydłużając żywotność pokrycia o ponad 50%. Ta wie[...]

Systemowe zabezpieczenie fundamentów

Czytaj za darmo! »

W2008 r. firma Icopal S.A. ze ZduńskiejWoli wprowadziła na rynek Bezpieczny Fundament Icopal® (BFI 2009) - kompletny specjalistyczny system zabezpieczenia części podziemnych budynków mieszkalnych, a w 2009 r. zmodyfikowano go - dodano nowe wysokospecjalistyczne, istotne dla użytkownika systemu produkty. W Systemie Bezpieczny Fundament Icopal® 2009 uwzględniono zmienne warunki gruntowe (grunty przepuszczalne, częściowo przepuszczalne oraz nieprzepuszczalne), zmienne warunki wodne (różne poziomy wód gruntowych) oraz różną konstrukcję ścian budynku (ściany jednowarstwowe, dwu- i trójwarstwowe). W efekcie powstały 64 różne rozwiązania systemowe. Kontaktując się ze stroną www.fundament.icopal.plmożna samodzielnie wybrać 1 z 64 różnych rozwiązań hydroizolacyjnego zabezpi[...]

Zakład Poprzeczny Icopal ułatwia wykonanie szczelnego pokrycia dachowego

Czytaj za darmo! »

Wszyscy dekarze doskonale wiedzą, że podłużny pas papy pozbawiony posypki ułatwia wykonywanie zgrzewu, sprawia, że nie trzeba się trudzić, wtapiając posypkę w bitum, a przede wszystkim, łatwo uzyskać szczelność zakładu podłużnego, co jest najważniejszą cechą użytkową pokrycia. Skoro tak, to dlaczego w taki sposób producenci pap nie wykańczają zakładu poprzecznego pap zgrzewalnych? Dotychczas zakład poprzeczny pap wierzchniego krycia był, ze względów technologicznych, w całości pokryty posypką[...]

Monarplan - jednowarstwowe hydroizolacje PVC Icopal


  Membrany syntetyczne produkcji Icopal to bardzo nowoczesne folie PVC, FPO i TPO produkowane w trzech fabrykach: w Niemczech, Holandii i na Słowacji. Stosowane są od ponad 50 lat na dachach różnych typów i kształtów. Tylko w ostatnich ośmiu latach na dachach całej Europy (w tym Polski) wbudowano ich ponad 30 mln m2. Membrany Monarplan to elastyczne i lekkie rozwiązania hydroizolacyjne z PVC o sprawdzonej jakości.Membrana Monarplan® produkowana z elastycznego PVC (polichlorek winylu) służy do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych. Ma doskonałą wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie oraz jest wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne. Czyni ją to idealnym materiałem do wykorzystania w nowymbudownictwie i projektach modernizacyjnych. Wszystkie membrany Monarplan® są zbrojone i dostępne w wersjach z podkładem flizelinowym lub bez, co pozwala na ich mocowaniemechaniczne, klejenie, luźne układanie lub zastosowanie w układach balastowych. Z powodzeniem mogą być instalowane na obiektach o przeznaczeniu komercyjnym, użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych. Rodzaje membran Monarplan® FM to membrana [...]

 Strona 1