Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej Gołębiowski"

ANALIZA WPŁYWU REGIONALNYCH WYMAGAŃ DLA EMISJI POZAPASMOWYCH NA WYDAJNOŚĆ SYSTEMU 5G PRACUJĄCEGO W PASMIE 24,25 GHz - 27,5 GHz DOI:10.15199/59.2019.6.10


  1. WSTĘP Jedną z istotnych różnic, w kontekście wykorzystywanego zakresu częstotliwości, pomiędzy systemami telefonii komórkowej czwartej (4G) [1] i piątej generacji (5G) [2] jest możliwość pracy systemu 5G w zakresie fal decymetrowych i milimetrowych. W chwili obecnej standard NR (ang. New Radio) opracowany przez międzynarodową organizację standaryzacyjną 3GPP (ang. 3rd Generation Partnership Project) dla 5G obejmuje zakres częstotliwości 450 MHz - 6000 MHz, zdefiniowany jako zakres FR1 (ang. Frequency Range 1) oraz 24250 MHz - 52600 MHz, zdefiniowany jako FR2 (ang. Frequency Range 2) [2]. W zakresie FR2 standard NR zgodnie z najnowszą specyfikacją 3GPP [2] obejmuje 4 pasma, przedstawione w tabeli 1. Pasma te zharmonizowane globalnie bądź regionalnie są często nazywane "pionierskimi" pasmami mającymi zapewnić sukces dla dalszego rozwoju systemów mobilnych. W pierwszych krajach zakresy fal decymetrowych wystawiane są przez regulatorów na aukcje. W 2018 rok w Korei Południowej odbyła się aukcja na zakres 26,5 GHz - 28,9 GHz, gdzie rozdysponowano 24 bloki po 100 MHz. Również Japonia przygotowuje się do aukcji zakresu 28 GHz. W przypadku najniższego zakresu fal decymetrowych tj. od częstotliwości 24,25 GHz, w Stanach Zjednoczonych regionalny Regulator FCC (ang. Federal Communications Commission) w marcu 2019 roku rozpoczął aukcję na zakresy częstotliwości 24,25 GHz - 24,45 GHz oraz 24,75 GHz - 25,25 GHz (łącznie 7 bloków po 100 MHz), z kolei w drugiej połowie 2019 roku do aukcji w USA zostaną przeznaczone pasma 37 GHz, 39 GHz i 47 GHz. Podobnie do FCC, również inne Administracje przygotowują i planują pierwsze aukcje na częstotliwości zakresu 24 GHz. 2. PROBLEMATYKA ZAKRESU 24,25 GHz - 27,5 GHz Ze strony regulacyjnej, szczegóły przeznaczenia dla służby mobilnej i systemów IMT (ang. International Mobile Telecommunications) w zakresie fal decymetrowych i milimetrowych będą dyskutowane na Światowej Konferencji Radiokomunika[...]

 Strona 1