Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dominik Czerwonka"

Use of rapeseed oil fatty acid methyl esters for preparation of self-adhesive formulations for hygiene in toilets Wykorzystanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych pozyskiwanych z oleju rzepakowego do wytwarzania samoprzylepnych preparatów przeznaczonych do utrzymywania czystości toalet DOI:10.15199/62.2016.4.14


  Rapeseed oil fatty acid Me esters were added (up to 16% by mass) to toilet cleaners studied then for dynamic viscosity, foaming properties, hardness, adhesion, yield stress and dissoln. time. The addn. resulted in increasing the viscosity, yield stress of the cleaners, dissoln. time and adhesion. Podjęto próbę opracowania nowoczesnych produktów przeznaczonych do utrzymywania higieny w toaletach. Do badań wytypowano recepturę wyjściową, którą następnie modyfikowano poprzez wprowadzanie różnych zawartości fazy hydrofobowej. Uzyskane emulsje poddawano badaniom pozwalającym na ocenę parametrów jakościowych nowo opracowanych preparatów. Stwierdzono, że zwiększanie zawartości fazy hydrofobowej wpływa pozytywnie na zwiększenie lepkości produktu i podwyższa granicę płynięcia. Powoduje to jednocześnie wydłużenie czasu roztwarzania w wodzie i podwyższenie siły adhezji do powierzchni ciała stałego. Cechy te są wysoce korzystne z punktu widzenia funkcjonalności tego typu preparatów. Negatywnym skutkiem zwiększania zawartości fazy hydrofobowej jest pogarszanie właściwości pianotwórczych. Środki przeznaczone do utrzymywania czystości toalet przeznaczone są najczęściej do mycia, czyszczenia i dezynfekowania ceramicznych elementów wyposażenia toalet (sedesy, pisuary, bidety). Działanie tego typu produktów związane jest głównie z usuwaniem i zabezpieczaniem przed osadzaniem się kamienia wodnego (lime scale), kamienia moczanowego (urine scale) oraz rdzy (rust). Dodatkową funkcją jest zapobieganie rozwojowi mikroorganizmów oraz uwalnianie w trakcie używania odpowiedniej porcji kompozycji 95/4(2016) 785 Mgr inż. Artur SEWERYN w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej. Obecnie pracuje w Zakładzie Chemii Fizycznej i Nieorganicznej Uniwersytetu Technologiczno- -Humanistycznego w Radomiu. Specjalność - technologia i towaroznawstwo kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i pr[...]

Poprawa bezpieczeństwa stosowania kosmetyków dla dzieci poprzez dobór składników o działaniu myjącym DOI:10.15199/62.2017.12.23


  Płyny do kąpieli dla dzieci należą do podstawowych kosmetyków stosowanych w tej grupie konsumenckiej z uwagi na częstotliwość stosowania. Z punktu widzenia fizykochemicznego są to zwykle wodne roztwory związków powierzchniowo czynnych i różnego rodzaju dodatków, do których zaliczane są konserwanty, regulatory pH, humektanty i substancje renatłuszczające. Płyny do kąpieli dla dzieci powinny być bezpieczne, łagodne dla skóry dziecka, przy jednoczesnym zachowaniu cech związanych z ich funkcjonalnością, takich jak rozpuszczalność w wodzie, odpowiednia zdolność pianotwórcza, konsystencja oraz skuteczność działania. Lepkość płynów do kąpieli dla dzieci jest niezwykle ważna z punktu widzenia Na laurylsulfate (concn. 6% by mass) or its 2-component mixts. with Na cocoylsarcosinate or Na2 cocoylglutamate or Na myristoylmethylglicynate (concns. 3% by mass) surfactants-contg. bath liqs. were tested for skin-irritating as well as foaming and emulsifying properties. The addn. of surfactant mixts. resulted in redn. of irritant properties by 20-40% in comparison with the Na laurylsulfate-contg. liq. but did not change any other properties. Badano wpływ składników o działaniu myjącym na właściwości związane z funkcjonalnością i bezpieczeństwem stosowania kosmetyków dla dzieci. Opracowano receptury i wytworzono prototypy płynów do kąpieli dla dzieci z różnym rodzajem anionowych związków powierzchniowo czynnych. Do badań wytypowano sól sodową siarczanu oksyetylenowanego alkoholu laurylowego SLES (Sodium Laureth Sulfate), sól sodową N‑metyloglicynianu kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego SCS (Sodium Cocoyl Sarcosinate), sól sodową kondensatu kwasu glutaminowego i kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego SCG Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom Emilia Klimaszewska*, Artur Seweryn, Dominik Czerwonka, Urszula Piotrowska, Marta Ogorzałek Improvement of the safety in use of babies cosmetics through appropriate selection of surfa[...]

 Strona 1