Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SEBASTIAN KOT"

Logistic aspects of developmental trends of the electrical energy

Czytaj za darmo! »

The report presents the investigations were based on the key perspective analyses, probabilistic estimations of economical, energy parameters as well as on the data on the CO2 emission for the period up to 2030, for the EU member countries. All the trends in the projections were created on the basis of the mathematical models PRIMES and ACE for the long-term energy forecasting. The analyses were carried out by means of three trends: Trend TP, Trend TS, Trend 2010. . It is one of the key elements necessary for taking strategic decisions by authorities management of energy sector. Streszczenie. Artykuł przedstawia badania zawierające analizy perspektywiczne o wymiarze ekonomicznym przesyłu energii, jak również danych o emisji CO2 na okres do 2030, dla krajów członkowskich UE. Wszystkie trendy były tworzone na podstawie modeli matematycznych PRIMES i ACE dla długoterminowej prognozy energii. Analizy były wykonane za pomocą trzech trendów: TREND TP, TREND TS, TREND 2010. Wyniki analiz stanowią jeden z kluczowych elementów koniecznych dla podejmowania strategicznej decyzji przez zarządzających sektorem energetyki. (Analizy perspektywiczne trendów w wytwarzaniu energii) Keywords: energy policy, distribution efficiency, trends development Słowa kluczowe: polityka energetyczna, efektywność dystrybucji, trendy rozwojowe Introduction In the forecasts of the development of the electrical energy sector in Poland and in other European countries provide the basis for the evaluation of this sector by means of the most significant characteristics, such as primary energy production, gross energy consumption, total energy consumption, electrical energy consumption, energy intensity, unitary production of primary energy, unitary production of electrical energy. The forecasts presented show the development of energy industries in all EU countries against the situation in the world, including those countries which joined the EU after May 2004, and those [...]

 Strona 1