Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Berger"

Obiekty inżynierskie przeprawy przez Wartę w ciągu drogi krajowej nr 25 w Koninie

Czytaj za darmo! »

Przeprawa przez Wartę składa się z czterech obiektów inżynierskich łącznej długości ponad 1,5 km. Zgodnie z projektem, opracowanym przez Transprojekt Gdański Sp. z o.o., będą to wieloprzęsłowe skrzynkowe dwujezdniowe estakady z betonu sprężonego o rozpiętości przęseł 60 m oraz most belkowy z betonu sprężonego typu extra-dosed. Wykonanie robót powierzono konsorcjum firm: Hydrobudowa- 6 S.A.[...]

Nasuwanie wzdłużne - wpływ podpór pośrednich na sprężenie centryczne i nie tylko

Czytaj za darmo! »

Wostatnich latach odnotowano w Polsce szybki rozwój mostownictwa. Dotyczy to liczby budowanych obiektów, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, doskonalenia technologii wykonawczych oraz nadawania budowlom mostowym zindywidualizowanych form architektonicznych. Równolegle są rozwijane i stosowane nowe technologie napraw, remontów i modernizacji obiektów mos[...]

Przebudowa mostu gen. Grota-Roweckiego w Warszawie DOI:10.15199/33.2015.07.20


  Przebudowa mostu gen. Stefana Grota- -Roweckiego w Warszawie jest największą w Polsce i jedną z największych w Europie tego typu inwestycji. Polega na wzmocnieniu konstrukcji za pomocą sprężenia zewnętrznego oraz na odcięciu istniejących wsporników i dospawaniu nowych, wydłużonych, opartych na zewnętrznym skratowaniu. Konstrukcja mostu przed przebudową Most gen.Grota-Roweckiego zostałwybudowanywlatach 1977 - 1981wg projektu Witolda Witkowskiego. Łączy warszawskie dzielnice lewobrzeżne: Żoliborz i Bielany z prawobrzeżnymi: Pragą-Północ, Białołęką i Targówkiem. Jest również fragmentemdrogi krajowej nr 8, przeznaczonej do ruchu tranzytowego przez stolicę. Most składa się z dwóch niezależnych stalowych, spawanych ustrojów nośnych, opartych na żelbetowych podporach posadowionych pośrednio na palach, poza filaremnr 6 (podpora nurtowa) opartym na kesonie. Pale podpór pośrednich zostały zwieńczone płytą fundamentową wspólną dla rozdzielonych korpusówfilarów(fotografia 1). Przyczółki są masywnymi konstrukcjami żelbetowymi, które oprócz zasadniczej funkcji podpory skrajnej umożliwiają obsługę oraz wymianęmagistral ciepłowniczych iwodociągowych przebiegających przez most. Ruch na przyczółkach odbywa się po górnej płycie o długości ponad 30 m.segmencie. Przebudowa mostu gen. Grota-Roweckiego w Warszawie dr inż. Andrzej Kasprzak1)*) mgr inż. Marcin Gałecki2) dr inż. Andrzej Berger3) mgr inż. Adam Nadolny1) DOI: 10.15199/33.2015.07.20 Fot. 1.Widokkonstrukcjiprzedprzebudową Rys. 1. Przekrój poprzeczny mostu przed przebudową (nitka północna) Rys. 2. Przekrój poprzeczny mostu po przebudowie (nitka północna) Fot. 2. Sprężenie dolnewprzęśle nurtowym 1) Mosty Gdańsk Sp. z o.o. 2) B4 Sp. z o.o. 3) B7 Sp. z o.o. *) Autor do korespondencji: e-mail: andrzej.kasprzak@mostygdansk.pl Studium przypadku 75 Budownictwo infrastrukturalne - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 [...]

 Strona 1