Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Szymakowski"

ANALIZA SYMULACYJNA SIECI STANDARDU IEEE 802.11ax DOI:10.15199/59.2019.6.63


  1. WSTĘP IEEE 802.11ax [1] to kolejne rozszerzenie standardu IEEE 802.11 mające na celu znaczne podniesienie szybkości transmisji osiąganej w lokalnych bezprzewodowych sieciach komputerowych, szczególnie w środowisku tzw. sieci gęstych. Istotność wprowadzanych zmian podkreśla oznaczenie sieci IEEE 802.11ax według nowej nomenklatury jako Wi-Fi generacji 6 (gdzie sieć IEEE 802.11ac to generacja 5, IEEE 802.11n - generacja 4 itd.). Większa wydajność ma zostać osiągnięta dzięki wprowadzeniu nowych modulacji i technik kodowania oraz zastosowaniu wielodostępu OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), pozwalającego na jednoczesne transmisje wielu stacji do jednego punktu dostępowego (AP - Access Point), tzw. Uplink Multi User (UL-MU). Ponadto wprowadzenie mechanizmów kontroli poziomu mocy transmisji i czułości detekcji stanu wolnego kanału, jak również tzw. kolorowania sieci ma pozwolić na większe przestrzenne zagęszczenie jednoczesnych transmisji przebiegających na tych samych kanałach częstotliwościowych. Należy przy tym zaznaczyć, że proces standaryzacji nie został jeszcze zakończony i ostateczny kształt części postulowanych zmian nie jest jeszcze znany. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki symulacji, w których zbadano wydajność nowo wprowadzonych modulacji względem tych znanych z sieci IEEE 802.11n/ac. Podobne badania zostały podjęte w publikacji [2] innego autora, w niniejszym artykule zaś koncentrowano się na odrębnych scenariuszach. Ponadto prezentowane badania opierają się na nowszej wersji draftu IEEE 802.11ax, jak również nowszej wersji symulatora ns-3. W publikacji [3] autorzy skoncentrowali się na zysku wynikającym z zastosowania transmisji typu multiuser. Ponadto w artykule [4] oprócz dokładnego omówienia nowego standardu znalazły się analizy wpływu podziału pasma w trybie multiuser na ogólną przepustowość oraz potencjalnych zysków płynących z mechanizmu dynamicznej kontroli czułości odbiornika DSC[...]

 Strona 1