Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Nkwachukwu CHUKWUCHEKWA"

Investigation of the Effects of Strips Thickness and Grain Size on AC Magnetic Barkhausen Noise of Grain-oriented Electrical Steel

Czytaj za darmo! »

The influence of sample thickness and grain size of Conventional Grain-Oriented (CGO) and High Permeability Grain-oriented (HGO) steels on Magnetic Barkhausen Noise (MBN) of Epstein strips has been examined. It might be expected that MBN decreases with increasing sample thickness due to eddy current damping but the measurements show that the average domain width, hence the grain size influences MBN in strips less than 0.35 mm thick. From 0.35 mm and above, both strip thickness and domain width influence MBN in CGO and HGO. Streszczenie. Zbadano wpływ grubości próbki i rozmiaru ziarna dla stali konwencjonalnej o ziarnie zorientowanym (CGO) i stali o wysokiej przenikalności i ziarnie zorientowaym (HGO) na paskach Epsteina. Można oczekiwać, że amplituda sygnału Barkhausena MBN zmniejsza się wraz ze wzrostem grubości próbki z uwagi na efekt tłumienia od prądów wirowych, lecz pomiary wykazały, że średnia szerokość domen, związana z rozmiarem ziarna, ma wpływ na MBN w paskach o grubości mniejszej niż 0,35 mm. Dla grubości 0,35 mm i powyżej, grubość paska i szerokość ziarna mają wpływ na MBN zarówno dla stali CGO i HGO. (Badania wpływu grubości próbki i rozmiaru ziarna na efekt Barkhausena w blachach zorientowanych) Keywords: Magnetic Barkhausen noise, Grain-oriented electrical steel, Eddy current. Słowa kluczowe: Magnetyczny efekt Barkhausena, stal o ziarnie zorientowanym, prądy wirowe. Introduction The Magnetic Barkhausen Noise (MBN) was first observed by Professor Barkhausen in 1917 [1]. He found that the magnetisation change as a function of the applied magnetic field is not smooth but increases in steps. These steps were noticed as clicks in a telephone receiver. MBN originates from the discontinuous movement of domain walls (DWs) during magnetization of a ferromagnetic material when the DWs overcome pinning sites such as dislocations and grain boundaries which act as obstacles to their movement. The response depends on the density and [...]

 Strona 1