Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Gajewski"

METODY IDENTYFIKACJI I DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I USŁUG W ŚRODOWISKU INTERNETU RZECZY DOI:10.15199/59.2015.8-9.27


  Artykuł zawiera przegląd metod identyfikacji obiektów oraz oferowanych przez nie usług wykorzystywanych bądź proponowanych do wykorzystania w Internecie Rzeczy. Przegląd ten obejmuje zarówno systemy identyfikacji które mają już praktyczne zastosowanie w wybranych obszarach Internetu Rzeczy, takich jak systemy logistyczne czy inteligentne systemy zarządzania energią, jak również rozwiązania opracowane w ramach projektów naukowo-badawczych, których potencjalne wdrożenie może nastąpić dopiero w perspektywie kilkuletniej. 1. WSTĘP Internet Rzeczy (ang. Internet of Things - IoT) rozpatrywany jest jako znaczący etap cyfrowej rewolucji, prowadzącej do dalszego rozwoju tzw. społeczeństwa informacyjnego. Wpięcie w jedną sieć wszystkich otaczających nas urządzeń i obiektów może mieć kolosalny wpływ na każdy aspekt życia człowieka, od systemów transportu miejskiego, poprzez opiekę medyczną, do automatyzacji sterowaniem urządzeniami gospodarstwa domowego. W celu wykorzystania wszystkich potencjalnych możliwości, jakie niesie wdrożenie Internetu Rzeczy, musi on zapewnić mechanizmy pozwalające na łatwe wyszukiwanie, identyfikację oraz dostęp do tworzących go obiektów oraz oferowanych przez nie usług. Przez wzgląd na ogromną różnorodność świata Internetu Rzeczy, ustalenie zasad jednoznacznej identyfikacji obiektów oraz ich usług jest jednym z większych wyzwań stojących na drodze ku globalnemu środowisku IoT. Należy mieć na uwadze, iż osiągalność tych obiektów poprzez sieć Internet jest uzależniona od typu obiektu oraz jego przeznaczenia. Uwzględnić również trzeba fakt, że w wielu przypadkach obiekty IoT to urządzenia o ograniczonej funkcjonalności i niewielkich możliwościach sprzętowych (zasilanie bateryjne, mała pojemność pamięci itp.). W niniejszym artykule zaprezentowano przegląd metod identyfikacji i adresacji proponowanych dla IoT, zarówno funkcjonujących w postaci standardów i mających już praktyczne zastosowanie, jak i będący[...]

Testy IPv6 w sieci małego operatora

Czytaj za darmo! »

Powodzenie migracji sieci Internet do protokołu IPv6 zależy od możliwości przeprowadzenia tego procesu w sposób, który nie spowoduje przerwania ciągłości świadczenia usług. Stąd jednym z podstawowych etapów tego procesu jest testowanie. Testowaniem w obszarze IPv6 powinni być zainteresowani wszyscy uczestnicy rynku, poczynając od producentów sprzętu i oprogramowania, przez operatorów, na dostawcach usług i treści kończąc. Można zakładać, że duże podmioty dysponują odpowiednio dużym budżetem oraz własnym działem R&D, co sprawia, że są w stanie własnymi siłami przygotować, a następnie z sukcesem przeprowadzić migrację do IPv6 (w tym wykonać niezbędne testy). Sprawa nieco inaczej wygląda w przypadku małego dostawcy usług dostępu do Internetu (małego operatora), który najczęściej swoje zasoby (ludzkie i sprzętowe) ma ograniczone do niezbędnego minimum. Można również przypuszczać, że w wielu takich małych firmach brak jest odpowiedniego know-how w zakresie migracji do IPv6. Dlatego też w niniejszym artykule przedstawiono koncepcję realizacji testów w sieciach małych operatorów oraz wskazano narzędzia do przeprowadzenia tych testów. Testy IPv6 w sieci ma łego operatora Przed przystąpieniem do określenia potrzeb małego dostawcy usług do Internetu w obszarze testów IPv6 warto krótko przypomnieć, co i jak należy testować. Tak więc w przypadku IPv6 główne obszary testów to: implementacja stosu IP, usługi sieciowe (np. DNS, DHCP, multicast), aplikacje (np. VoIP). Biorąc pod uwagę rodzaje testów, to - podobnie jak w przypadku innych protokołów - rozróżnia się: testy zgodności, których celem jest weryfikacja zgodności implementacji ze specyfikacją, testy współpr[...]

 Strona 1