Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej R. Pach"

XXXI KRAJOWE SYMPOZJUM TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYKI KSTiT DOI:

Czytaj za darmo! »

Szanowni Państwo, Doroczne Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT) od ponad trzydziestu lat stanowi okazję do spotkań środowisk naukowych i biznesowych, działających w obszarze nowoczesnej telekomunikacji i teleinformatyki. Celem KSTiT jest prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych prowadzonych w ośrodkach badawczych. Uczestnictwo w KSTiT jest także znakomitą okazją do nawiązywania kontaktów pomiędzy środowiskami naukowymi pracującymi w dziedzinie technik informacyjnych i telekomunikacyjnych. KSTiT jest organizowane przez ośrodki akademickie lub naukowe, działające w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki. W roku 2015 organi[...]

Bezprzewodowe sieci typu mesh klasy operatorskiej

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny rozwój Internetu oraz związanych z nim usług. Jego użytkownicy dzięki rozwojowi urządzeń przenośnych (laptopy, palmtopy, notebooki, smartfony itp.) stają się coraz bardziej mobilni. Niestety, obecne systemy telefonii komórkowej nie są właściwie przygotowane do obsługi tak dużego ruchu z odpowiednią jakością obsługi QoS (Quality of Service). Coraz częściej operatorzy telekomunikacyjni rozważają wdrażanie tzw. sieci typu mesh (nazywanych niekiedy sieciami kratowymi), w których poszczególne ich węzły komunikują się ze sobą bezprzewodowo, wykorzystując w tym celu transmisję wieloetapową [12]. Sieci mesh - dzięki odpowiednim mechanizmom autokonfiguracji i organizacji pracy - zapewniają znaczne ograniczenie ponoszonych przez operatora wydat[...]

Gwarancja jakości usług interaktywnych w mobilnych sieciach rozgłoszeniowych

Czytaj za darmo! »

Interaktywne usługi rozgłoszeniowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem użytkowników oraz operatorów sieciowych. Powstały nowe standardy transmisji punkt-multipunkt, takie jak np. wersja cyfrowego systemu rozgłoszeniowego DVB przezna- czona dla użytkowników mobilnych - DVB-H (Digital Video Bro- adcasting for Handheld Terminals) [3], umożliwiająca nie tylko roz- syłanie strumieni audiowizualny[...]

 Strona 1