Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Zwierko"

Optyczne bezprzewodowe łącze LED w sieci Ethernet DOI:10.15199/59.2015.8-9.45


  W referacie przedstawiono opis bezprzewodowego łącza LED, pozwalającego ma transmisję pakietów sieci Ethernet. Zaproponowano i wykonano układy nadajników i odbiorników pozwalające na przesyłanie sygnałów w standardzie 10BASE-T i 100Base-T poprzez łącze bezprzewodowe optyczne. Opublikowano wyniki pomiarów. 1. WSTĘP Bezprzewodowa transmisja danych oparta na modulacji światła widzialnego (Visible Light Communications - VLC) jest szybko rozwijającą się alternatywą dla radiowej transmisji bezprzewodowej (Wi-Fi), szczególnie wewnątrz pomieszczeń [1], [2]. Szczególną zaletą jest łatwość kontrolowania zasięgu emisji, potencjalnie znacznie większa przepływność oraz zwolnienie zasobów radiowych (pasma). Najbardziej atrakcyjnym rozwiązaniem jest wykorzystanie światła białych diod LED, używanych coraz powszechniej do celów oświetlenia jako nośnika dla bezprzewodowej transmisji danych. W białych diodach LED strumień światła niebieskiego pobudza warstwę luminoforu do świecenia światłem o widmie zbliżonym do światła białego. Niestety proces konwersji cechuje duża bezwładność, prowadząca do zniekształcenia modulacji w świetle białym. Z tego względu do wykorzystania w odbiorniku nadaje się tylko resztkowy komponent niebieski (rys. 1), zaś składnik biały musi być usunięty przez odpowiedni filtr optyczny [1], [2]. W niniejszym referacie przedstawiono opis i uzyskane praktyczne rezultaty implementacji dupleksowego łącza optycznego, wykorzystującego w transmisji sygnały standardu Ethernet 10Base-T i 100Base-T, które są zwykle używane w połączeniach kablowych. Celem projektu było opracowanie układu pozwalającego na transmisje poprzez łącze optyczne sygnału Ethernet bez ingerencji w ten sygnał 2. KONCEPCJA ROZWIĄZANIA 2.1. Ogólne założenia Założono wykorzystanie symetrycznego łącza optycznego opartego o światło widzialne, przy czym dla osiągnięcia separacji pomiędzy kierunkami transmisji (down-link i up-link) zostały zastosowane różne dług[...]

 Strona 1