Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Górski"

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH WYKORZSYTUJĄCY BIOMETRYCZNĄ IDENTYFIKACJĘ UŻYTKOWNIKÓW ORAZ INFRASTRUKTURĘ KLUCZA PUBLICZNEGO DOI:10.15199/59.2015.8-9.117


  W artykule przedstawiono architekturę rozproszonego systemu płatności działającego w trybie online. Podstawowym komponentem tego systemu, decydującym o poziomie bezpieczeństwa jest mobilny token programowy - aplikacja instalowana na telefonach komórkowych, która umożliwia silne uwierzytelnianie użytkowników. Pozostałymi komponentami jest moduł kasy fiskalnej oraz banku odpowiedzialnego za autoryzację kwoty transakcji dla konkretnego użytkownika. Zaprezentowano także otrzymane wyniki efektywności działania systemu oraz uproszczoną analizę poziomu bezpieczeństwa całego rozwiązania. 1. WSTĘP Współczesny internetowy system bankowe realizuje w trybie on-line tysiące lub nawet dziesiątki tysięcy transakcji w ciągu sekundy. Prawie każda z tych operacji powinna być autoryzowana zarówno przez użytkownika oraz bank obsługujący rachunek klienta w taki sposób, aby zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Powszechnie stosowane są rozwiązania wykorzystujące paradygmaty kryptografii symetrycznej tzn. karty z hasłami jednorazowymi, tokeny sprzętowe a ostatnio coraz popularniejsze stają się aplikacje na urządzenia mobilne. Są to w rzeczywistości różne odmiany generatorów liczb pseudolosowych z ziarnem, w których podstawą poufności informacji jest na wzajemne zaufanie obu stron co do wyłącznego współdzielenia unikalnego presekretu [3]. Stosunkowo prosta architektura tego typu systemów jest zupełnie bezbronna "na atak od środka" polegający na kompromitacji presekretu przez jedną ze stron [4]. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie tokenów wykorzystujących kryptografię asymetryczną i infrastrukturę klucza publicznego PKI [1]. Jest to właściwie urządzenie (karta mikroprocesorowa, czytnik oraz oprogramowanie) do składania podpisu elektronicznego, które z reguły jest podłączane do zestawu komputerowego użytkownika. Takie rozwiązanie pomimo, że może zaoferować odpowiedni poziom ochrony przy zastosowaniu odpowiedniej długości klucz[...]

 Strona 1