Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Rusecki"

Dobry Beton - odpowiedzią producentów betonu towarowego na oczekiwania rynku

Czytaj za darmo! »

Po raz drugi w Centrum Olimpijskim, a po raz siódmy w swojej historii odbył się uroczysty finał Kampanii Znaku Jakości - Dobry Beton. Uroczyste zakończenie, które odbyło się 25 marca 2010 r., zgromadziło w pięknych salonach CentrumOlimpijskiego PKOl blisko 200 osób - przedstawicieli producentów betonu i cementu, specjalistów z uczelni technicznych i ośrodków badawczych oraz prasę techniczną. Wpodniosłej atmosferze odbyło się wręczenie dyplomów i "pieczęci jakości" laureatom. Finał kampaniima ukazać dobry beton w praktyce budowlanej. Uczyniono to w sposób najbardziej przekonywający, bo na przykładzie 39 liderów betonu towarowego: ● 10 laureatów uzyskało to wyróżnienie po raz pierwszy (tabela); ● 29 laureatów sięgnęło po laury powtórnie, dokumentując, że warto używać znaku Dobry Beton. Główne cele kampanii, to: ● spełnienie coraz większy[...]

Dobry Beton wyróżnienie tylko dla najlepszych


  Po raz ósmy w swojej historii, a po raz trzeci w Centrum Olimpijskim odbył się uroczysty finał Kampanii Znaku Jakości - Dobry Beton. Po raz pierwszy jednakże na afiszach zapowiadających uroczystość ukazało się uściślenie: "Dobry Beton… tylko dla najlepszych". Stanowi to werbalny wyraz poszukiwań Stowarzyszenia Betonu Towarowego i Kapituły Znaku Jakości, aby zapoczątkowana przed laty inicjatywa zapewniała nie tylko stabilny poziom dobrej jakości betonu, ale powodowała stałe doskonalenie; w odpowiedzi iwyprzedzając rosnącewymagania odbiorców.Wykorzystano oczywiście doświadczenia z poprzednich edycji, ale akcentowano również, że Dobry Beton jest i powinien być każdorazowo coraz doskonalszą odpowiedzią producentów betonu towarowego na oczekiwania rynku. Uroczysty finał, który odbył się 24marca 2011 r., zgromadził w pięknych salonach Centrum Olimpijskiego PKOI blisko 200 osób - przedstawicieli producentów betonu i cementu, specjalistówz uczelni technicznych i ośrodków badawczych oraz prasę techniczną. W podniosłej atmosferze odbyło się wręczenie dyplomów i "pieczęci jakości" laureatom. Co oznacza Dobry Beton w praktyce bu[...]

Nieodmiennie Dobry Beton ambicją Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego


  Uroczysty finał dziewiątej edycji Kampanii Znaku Jakości Dobry Beton, której organizatorem jest Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, odbył się 22marca br. w CentrumOlimpijskimPKOl w Warszawie. Impreza zgromadziła ok. 200 osób - przedstawicieli producentów betonu i cementu, wyższych uczelni technicznych oraz ośrodków badawczo-rozwojowych. W podniosłej atmosferze odbyło się wręczenie laureatom dyplomów oraz "pieczęci jakości". List gratulacyjny Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przekazała Teresa Jakutowicz - Radca Ministra.Moment uroczystości był szczególny, gdyż w 2011 r. branża betonu towarowego odnotowała największą produkcję w historii - 24 mln m3 betonu. W tym samym czasie kolejne 6 wytwórni wystąpiło o przyznanie zn[...]

Dobry Beton - X edycja


  Organizowany corocznie od 2003 r. uroczysty finał Kampanii Znaku Jakości Dobry Beton doczekał się swojej X edycji. Uroczystość odbyła się 25 kwietnia 2013 r. w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. Wpodniosłej atmosferze dokonano wręczenia laureatom dyplomów i pieczęci jakości. Finał kampanii ma ukazywać dobry beton w praktyce budowlanej. Uczyniono to w sposób najbardziej przekonujący, bo na przykładzie 26 liderów betonu towarowego: - 5 laureatów uzyskało to wyróżnienie po raz pierwszy (tabela 1); - 21 laureatów sięgnęło po laury powtórnie (tabela 1), co świadczy, że warto używać znaku Dobry Beton. Obecnie 79 wytwórni szczyci się tym znakiem. Wtej liczbie 21 wytwórni może powiedzieć o sobie od zawsze dobry beton, gdyż zachowują ten tytuł od pierwszej edycji - powiedział podczas uroczystości prof. Lech Czarnecki - Przewodniczący Kapituły Znaku Jakości Dobry Beton (fotografia 1). Wstosunku do ogólnej liczby producentów betonu towarowego zbiór laureatów to zaledwie kilka procent - pod tymwzględemnajkorzystniejszy b[...]

Dobry Beton - kontynuacja


  Corocznie od 2003 r. organizowany jest uroczysty finał Kampanii Znaku Jakości Dobry Beton. Drugie dziesięciolecie zainaugurowała uroczystość 20marca 2014 r., tradycyjniewCentrumOlimpijskimPKOl w Warszawie. W podniosłej atmosferze odbyło się wręczenie laureatom dyplomów i pieczęci jakości. Finał kampanii ma ukazywać dobry beton w praktyce budowlanej.Uczyniono towsposób najbardziej przekonujący, bo na przykładzie 17 liderów betonu towarowego: - 7 laureatów uzyskało to wyróżnienie po raz pierwszy (tabela 1), - 10 wytwórni sięgnęło po laury powtórnie, dokumentując, że warto używać znaku Dobry Beton (tabela 2). Obecnie tym znakiem szczyci się 66 wytwórni.Wtej liczbie 10 wytwórnimoże powiedzieć o sobie od zawsze dobry beton, gdyż zachowują ten tytuł od pierwszej edycji.Wstosunku do ogólnej liczby producentów betonu towarowego na rynku zbiór laureatów to zaledwie kilka procent [...]

 Strona 1