Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Mizerny"

Zastosowanie pianki poliuretanowej przy rewitalizacji zabytkowej wieży ciśnień w Jarocinie DOI:10.15199/33.2018.01.15


  Jedną z pierwszych wzmianek o jarocińskiej wieży ciśnień możemy znaleźć na pruskiej mapie z 1887 r., edytowanej dwa lata później [4]. Projekt jej budowy powstał jednak dopiero w 1903 r. Dokumentacja znajduje się obecnie w zbiorach jarocińskiego muzeum. Można w nich również znaleźć informacje o głównym budowniczym jarocińskiej wieży, którym był August Frietzsche. Jarocińska wieża ciśnień typu "grzybek", ze stalowym nitowanym zbiornikiem typu Intze I, została oddana do użytkowania w 1907 r., a w 1928 r. wyposażono ją w system filtrów. W 1932 r. dokonano rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Jarocinie i od tego czasu zbiornik zaczął pełnić funkcję naczynia wyrównawczego. Wieża ciśnień została wyłączona z użytkowania w latach siedemdziesiątych XX wieku, co było wynikiem unowocześnienia sieci wodociągowej miasta i zamontowaniem pomp wirowych. Pierwszy remont nieczynnej wieży ciśnień został przeprowadzony w 1993 r. Naprawiono dach i zamontowano nowe rynny. Ostatnich napraw dokonano w 2005 r.Wówczas na poziomie wejścia wykonano nową posadzkę. Ocena stanu technicznego Jarocińska wieża ciśnień istnieje już 110 lat. Mimo braku remontów [...]

 Strona 1