Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ PAWŁOWSKI"

Możliwość zwiększania obciążalności linii elektroenergetycznych poprzez zastosowanie przewodów wysokotemperaturowych - wyniki badań przewodów i osprzętu

Czytaj za darmo! »

W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie przedsiębiorstw sieciowych stosowaniem przewodów wysokotemperaturowych. Na rynku polskim dostępnych jest kilka typów przewodów HTLS (High Temperature Low Sag Conductors), w tym przewód TACSR. Osprzęt sieciowy współpracujący z takimi przewodami jest projektowany indywidualnie, w zależności od konstrukcji przewodów. W artykule przedstawiono charakterystykę przewodów wysokotemperaturowych typu TACSR, zakres wymaganych badań przewodów i osprzętu oraz wybrane wyniki badań. Tradycyjnie w elektroenergetycznych liniach napowietrznych jako przewody fazowe wykorzystuje się przewody aluminiowostalowe AFL i pochodne, a w ostatnich latach również jednorodne przewody stopowe. Temperatury robocze takich przewodów sięgają poziomu 80-90°C z uwagi na [...]

Dopracowane pomysły na wysokiej jakości produkty mięsne

Czytaj za darmo! »

Firma ALL SPICE opracowując mieszanki funkcjonalne oraz smakowe stara się zaproponować swoim klientom gotowe pomysły na produkty mięsne. Wychodzimy z założenia, że produkt musi być smaczny i przyciągać docelowego klienta swoim wyglądem. Zależy nam, żeby konsument nie kupił go tylko raz, ale wracał po niego regularnie. To dopiero uważamy za sukces! Wiele produktów ALL SPICE to marka premium. Do tworzenia tych produktów mamy stworzoną bazę mieszanek funkcjonalnych neutralnych smakowo oraz ciekawych kombinacji aromatów do szynek ("Szynka pieczona", "Szynka swojska", "Szynka wędzona extra II", "Szynka domowa", "Szynk[...]

Morfologia struktury obrabianej cieplnie powłoki Al2O3-SiO2 natryskiwanej plazmowo na podłoże metaliczne

Czytaj za darmo! »

Analizowano wyniki badań struktury powłoki o składzie Al2O3 + 30% mas. SiO2 natryskiwanej plazmowo na podłoże ze stali stopowej. Zastosowano wyżarzanie złącza w temperaturze 1150°C przez 50 godzin. Stwierdzono, iż na całej grubości powłoki do 200 µm występuje mulit oraz korund. Efektem wyżarzania jest powstawanie małych ziaren, w pasmach. W pobliżu podłoża występują fazy drobnokrystalic[...]

Mechanism of Solidifi cation under Meta-Stable Condition for Fe-Al Particle Sprayed by the Detonation Method

Czytaj za darmo! »

Particles of the Fe-Al type (less than 50 μm in diameter) were sprayed onto 045 steel substrate by means of the detonation method. The particles contained 15, 49 and 63 at.% Al, respectively. A single particle containing 63 at.% Al was subjected to the detailed analysis. The TEM and SAED techniques revealed in the sprayed particle three sub-layers of: an amorphous phase A f , periodically situated lamellae of the FeAl + Fe2Al5 phases, and a nonequilibrium phase N f . As a result of the spraying a solid / liquid system was formed: substrate / melted particle part / non-melted particle part. A hypothesis dealing with the solidifi cation mechanism of such a single particle (partially melted) and with nominal composition N0 = 0.63 (63 at.% Al) is presented. The solidifi cation mechanism is referred to the Fe-Al meta-stable phase diagram shown schematically. A melted part of particle solidifi ed rapidly according to the phase diagram of meta-stable equilibrium and at a signifi cant deviation from the thermodynamic equilibrium. The solidifi cation occurred simultaneously in two directions: towards a substrate and towards an air. Keywords: Fe-Al coating, D-gun spraying, meta-stable solidifi cation, steel substrate ochrona przed korozja 11/2010 s. 520-523 Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 11 521 1. Introduction The DGS, HVOF and plasma spraying techniques applied to the production of coatings from powders offer practically unlimited abilities in establishing composition of a coating. A control of the spraying parameters with the objective to obtain coatings with unique exploiting properties like resistance to abrasive wear, erosion, corrosion, high temperature corrosion or thermal shocks, as well as good adhesion and low porosity was the subject of number of works, [1-17]. According to some considerations [7, 18- -22] a temperature of particles during their deposition does no exceed the melting point of a particle material. Howev[...]

Analiza wytrzymałości adhezyjnej powłok detonacyjnych typu FeAl z udziałem warstw pośrednich NiAl i NiCr

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań i analiz wytrzymałości adhezyjnej powłok natryskanych metodą detonacyjną z proszków samorozpadowych typu Fe-Al osadzonych na stali 45 oraz międzywarstwach NiAl i NiCr. Uwzględniając spodziewaną znaczną niepowtarzalność wyników wytrzymałości adhezyjnej badanych powłok detonacyjnych, ze względu na ich wielofazowy, wielowarstwowy (kompozytowy) charakter, badani[...]

 Strona 1