Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ BOŁD"

Wpływ obróbki powierzchniowej stentów wieńcowych na ich odporność korozyjną


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu polerowania elektrolitycznego, pasywacji chemicznej oraz wygrzewania stentów ze stali AISI 316L na ich chropowatość i odporność korozyjną określaną metodami elektrochemicznymi. Słowa kluczowe: implanty stalowe, stal 316L, stop D, odporność korozyjna, badania in vitro The infl uence of surface treatment of coronary stents on their corrosion resistance Results of investigation of the infl uence of electropolishing, chemical passivation, and annealing of stents made of AISI 316L steel on their roughness and corrosion resistance determined by electrochemical methods are presented. Keywords: steel implants, 316L steel, D alloy, corrosion resistance, in vitro investigations.Odporność na korozję w poważnym stopniu zależy od stanu powierzchni i struktury krystalicznej warstwy powierzchniowej metalu. Istnieje więc możliwość poprawy tej odporności przez odpowiednią obróbkę elektrochemiczną. Istotne znaczenie ma morfologia powierzchni; im powierzchnia jest gładsza, tym większa jest jej odporność na działanie czynników korozyjnych. Wysoka gładkość powierzchni powstrzymuje proces krzepnięcia krwi, co powoduje, że zapewnienie gładkiej powierzchni jest istotnym etapem kształtowania właściwości użytkowych stentów wieńcowych (PN-EN 12006-3/2002) [1]. Proces polerowania elektrolitycznego, zwany też elektropolerowaniem, powoduje usunięcie zdeformowanej warstwy wierzchniej, tworzącej się w procesie obróbki mechanicznej, szczególnie w procesie szlifowania, związanego z zapewnieniem odpowiednich wymiarów geometrycznych implantów. Zdeformowana warstwa wierzchnia, zwana warstwą Beilby- ’ego, jest zdecydowanie bardziej podatna na korozję niż materiał rdzenia [2, 3]. Poprawa odporności korozyjnej związana jest nie tylko ze wzrostem gładkości powierzchni, ale też z obecnością warstewki pasywnej, która wytwarza się w czasie polerowania elektrolitycznego. Właściwości fi zykochemiczne warstwy tlenkowe[...]

 Strona 1