Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Gancarczyk"

Influence of the macro- and microstructure of AZ91D alloy after thermal treatment on its mechanical properties

Czytaj za darmo! »

The relationships between the AZ91D alloy’s macro- and microstructure and its mechanical properties when in the as-cast condition and after thermal treatment conducted in accordance with the PN-88/H-88050 standard are presented in this paper. Examination of the mechanical properties of the AZ91D alloy was carried out, including uniaxial tension tests and hardness examination. The alloy'[...]

Wpływ grubości powłoki platyny na trwałość warstwy aluminidkowej wytworzonej w procesie CVD na podłożu nadstopów niklu Inconel 713 LC i CMSX 4

Czytaj za darmo! »

Poprawa sprawności turbiny silników lotniczych przez podwyższenie temperatury ich pracy jest możliwa przez zastosowanie efektywnych systemów chłodzenia łopatek szczególnie pierwszego i drugiego stopnia oraz wytworzenie na ich powierzchni roboczej dyfuzyjnych warstw ochronnych [1, 2]. Elementami części gorącej silników lotniczych narażonych na oddziaływanie szczególnie wysokiej temperatury jest turbina wysokiego ciśnienia oraz komora spalania - temperatura gazów spalinowych wynosi ok. 1650°C [1]. W silnie obciążonych łopatkach pierwszego i drugiego stopnia pod wpływem cykli cieplnych związanych ze startem i lądowaniem występuje intensywny proces degradacji ich warstwy wierzchniej. Ogranicza to resurs silnika i zapobiega zwiększeniu osiągów przez podwyższenie temperatury jego pracy. Zagadnienia ochrony przed korozją wysokotemperaturową dotyczą zarówno łopatek turbin silników lotniczych, jak i stacjonarnych. W turbinach stacjonarnych przeważają problemy korozji w środowisku gazów spalinowych, zawierających związki siarki [3]. W silnikach lotniczych natomiast problem odporności na utlenianie wysokotemperaturowe. Wymagany czas pracy turbin stacjonarnych wynosi >50 000 h, natomiast lotniczych >4000 h [3]. Analiza danych literaturowych wskazuje, że warstwy aluminidkowe wytworzone metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) w procesie wysoko- i niskoaktywnym nie spełniają w pełni wymagań ich eksploatacji w warunkach dużych obciążeń cieplnych i mechanicznych [2÷5]. Wyniki prowadzonych dotychczas badań pozwalają stwierdzić, że skutecznym sposobem zwiększenia trwałości eksploatacyjnej łopatek turbin jest modyfikowanie platyną wytwarzanej warstwy aluminidkowej [4÷10]. W pracach [4, 5] wykazano, że wprowadzenie platyny zwiększa intensywnie żaroodporność warstwy tlenkowej Al2O3 - jednocześnie zmniejsza prędkość jej wzrostu. Ogranicza dyfuzję atomów aluminium do podłoża - nadstopów niklu. Jednocześnie zmniejsza prędkość dyfuzji atomów[...]

The development of metal spinning - new opportunities and possibilities DOI:10.15199/28.2016.5.8


  Metal spinning is a forming process known since ancient times. However on an industrial scale it is used from the beginning of the twentieth century. Thanks to the technology it is possible to obtain complex axisymmetric shapes with excellent mechanical and surface properties. It is a promising forming technology that is becoming more popular especially in advanced application such as aircraft industry. It has a lot of advantages; among others it allows shaping the material properties in a larger extent than the commonly used metalworking methods. Furthermore since 2001 for the first time laser assisted heating was used in the process enhancing it even further. The article presents the metal spinning technology and its current developments. Additional practical aspects were described in the research and underlined by the authors. The last paragraph concerns sample results of mechanical tests carried out on the fabricated elements that show the possible application of the method particularly in the aircraft industry. The hardness of the cold formed element increased more than twice after 70% reduction in cross section in a single tool movement. In the longer term perspective laser assisted metal spinning could reduce the costs and improve the properties of the currently used aircraft engine parts by eliminating intermediate annealing. Key words: metal spinning, shear forming, aircraft materials, Inconel 625.1. INTRODUCTION The process for metal spinning has been known since ancient times. In its kinetics, the process is derived from craft techniques used in pottery. The rotary element is formed by the pressure of the tool (rollers) rotating around its own axis, reproducing the final shape of the product on the mandrels (rotating form). Processing is continuous; its advantage is the possibility of forming complex axisymmetric shapes. Additionally, a large number of control parameters allow for a wide scope in controlling not only the dimensi[...]

 Strona 1