Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Artur MAKUTUNOWICZ"

Zapewnianie progowego poziomu obecności w sieci sensorowej obsługującej aplikacje typu smart grid


  Bezprzewodowa/przewodowa sieć sensorowa (WSN - Wireless/ Wireline Sensor Network) składa się z autonomicznych węzłów oraz ujścia danych (pełniącego często także funkcję nadzorczą). WSN są zwykle przeznaczone dla konkretnej aplikacji (sieci sensorowe uniwersalnego przeznaczenia są rzadko spotykane) lub wykonywania konkretnego zadania. Węzły odczytują zmienne środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność lub pobór mocy oraz przekazują rezultaty w wiadomościach, które są przesyłane w kierunku nadzorcy (niekiedy z wykorzystaniem usług przekazywania wiadomości przez inne węzły). Nadzorca przetwarza otrzymane wiadomości, wysyła wiadomości sterujące i kontrolne oraz może służyć jako urządzenie pośredniczące w przekazywaniu wiadomości pomiędzy węzłami. Więcej szczegółów dotyczących bezprzewodowych sieci sensorowych można znaleźć np. w [5]. W wielu systemach rozproszonych, w szczególności sieciach sensorowych (zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych), każdy węzeł kontroluje pewne zewnętrzne urządzenie. Stan tego urządzenia może być zarówno odczytywany i przesyłany do nadzorcy, jak i zmieniany przez kontrolujący węzeł sieci, w szczególności na polecenie nadzorcy. Na potrzeby niniejszej publikacji przyjęto, że kontrolowane urządzenie może znajdować się w jednym z dwóch stanów: UP bądź DOWN, odpowiednio gdy urządzenie jest włączone oraz wyłączone. Ze stanami kontrolowanego urządzenia są powiązane stany węzła sieci, odpowiednio enabled (stan "obecności") i disabled. W niniejszym artykule analizuje się przypadek, w którym zadanie przydzielone sieci wymaga, aby pewna minimalna liczba węzłów pozostawała w stanie aktywności przez cały czas (w dalszym ciągu jest używany termin poziom obecności). Dla spełnienia tego warunku konieczny jest protokół komunikacyjny oraz reguły kontroli stanów urządzeń. Proponowanym protokołem jest TAP (Threshold Attendance Protocol) - protokół progowego poziomu obecności. Spełnia on swoje zadanie przy następ[...]

 Strona 1