Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Łuczaj"

SIMULATION MODEL OF IMS/NGN WITH TRANSPORT STRATUM BASED ON MPLS TECHNOLOGY MODEL SYMULACYJNY ARCHITEKTURY IMS/NGN Z WARSTWĄ TRANSPORTOWĄ BAZUJĄCĄ NA TECHNOLOGII MPLS DOI:10.15199/59.2016.8-9.14


  In the paper we continue our research on traffic modelling in the Next Generation Network (NGN) architecture, which includes the IP Multimedia Subsystem (IMS) elements. A simulation model of a single NGN domain with transport stratum based on the Multiprotocol Label Switching (MPLS) technology is proposed, which allows evaluation of mean response time of this stratum. The simulation model is applied to verify the results obtained using the previously proposed analytical model. Streszczenie: W artykule przedstawiono kontynuację badań dotyczących modelowania ruchu w architekturze Sieci Następnej Generacji (Next Generation Network, NGN) zawierającej elementy koncepcji IP Multimedia Subsystem (IMS). Zaproponowano model symulacyjny dla pojedynczej domeny sieci NGN z warstwą transportową bazującą na technologii Multiprotocol Label Switching (MPLS), który umożliwia wyznaczenie średniego czasu odpowiedzi tej warstwy. Model ten wykorzystano do weryfikacji wcześniej opracowanego modelu analitycznego. Keywords: IMS, MPLS, NGN, simulation model, transport stratum Słowa kluczowe: IMS, model symulacyjny, MPLS, NGN, warstwa transportowa 1. INTRODUCTION The paper is a continuation of our research regarding the Next Generation Network (NGN) [2] architecture. NGN is a packet-based network, which consists of service stratum as well as transport stratum and provides various multimedia services with precisely defined quality. According to the standards, NGN service stratum is based on the IP Multimedia Subsystem (IMS) [1], and thus the names “IMS-based NGN" and “IMS/NGN" are very common. Contrary to service stratum, there are no assumptions regarding transport stratum technology of IMS/NGN, which must support carrying IP packets. From existing technologies one of the most promising for core of Next Generation Network is Multiprotocol Label Switching (MPLS) [11]. In the paper we propose a simulation model of a single domain of[...]

 Strona 1