Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wacław ORLEWSKI"

Badania laboratoryjne samowzbudnego generatora indukcyjnego

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcony jest badaniom laboratoryjnym samowzbudnego generatora indukcyjnego. Przeprowadzone prace badawcze mają na celu opracowanie niedrogiego w konstrukcji i eksploatacji układu generującego energię elektryczną. Jako generator wykorzystany został zwykły silnik indukcyjny klatkowy, a do wzbudzenia jego użyta została bateria odpowiednio dobranych kondensatorów. Działania autorów polegały na przeprowadzeniu badań identyfikacyjnych parametrów maszyny, doborze odpowiednich wartości kondensatorów oraz wykonaniu pomiarów gotowego generatora. Podczas prac zwracano uwagę na jakość uzyskiwanej energii oraz własności ruchowe generatora, w tym bezpieczeństwo eksploatacji. Oszacowano sprawność układu generującego. Zamieszczone zostały również przykładowe przebiegi dynamiczne. Abstract. Laboratory tests of self excited induction generator (SEIG) are presented in this paper. Authors have conducted research to develop inexpensive in construction and operation of electricity generating system. A standard squirrel-cage induction motor was used as generator and properly selected battery of capacitors was used to excitation. Authors activities included: tests to identification of machine parameters, choice the value of capacitor battery and measurements of the generator during work. During researching authors paid special attention to the quality of the generated energy and properties of SEIG generator , including the safety of operation. The efficiency of the system was also estimated. Examples of dynamic waveforms of generator were included in this text. (Laboratory researches of the self-excited induction generator). Słowa kluczowe: maszyna indukcyjna, generator samowzbudny, odnawialne źródła energii, badania laboratoryjne. Keywords: induction machine, self-excited generator, renewable energy source, laboratory tests. Wstęp Ideą rozpoczęcia prac badawczych było opracowanie niedrogiego w konstrukcji i eksploatacji układu generującego energię ele[...]

 Strona 1