Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcus Rompf"

Nowe podejście do pomiarów jakości usługi SMS w sieciach mobilnych DOI:10.15199/59.2016.8-9.7


  W artykule opisano problematykę związaną z oceną jakości usługi SMS w sieciach mobilnych. Przedstawiono nowe stanowiska i metodykę pomiarową do oceny jakości usługi krótkich wiadomości tekstowych w dwóch krajach EU. W kolejnym kroku zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych z użyciem przedstawionych narzędzi w rzeczywistych sieciach, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Dokonano również interpretacji otrzymanych wyników przy zastosowaniu odpowiednich analiz statystycznych, a także podano sposób oceny jakości badanej usługi na podstawie zaproponowanego modelu. Przedstawiono również wnioski wynikające z badań, które mają charakter ogólny i mogą stanowić bazę rozwijania systemów pomiarowych do oceny jakości usługi SMS, co wydaje się interesujące, szczególnie w sytuacji, gdy na rynku IT brakuje efektywnych systemów i metod pomiarowych do oceny jakości usługi krótkich wiadomości tekstowych.Rynek telefonii komórkowej przeżywa w ostatnich latach gwałtowny rozwój, czego przykładem może być wzrost liczby użytkowników, szacowanej na 700 milionów w roku 2000, do ponad 7 miliardów w roku 2015 [1]. Wśród usług, z których korzystają użytkownicy, niekwestionowanym liderem jest usługa głosowa. Jednak na kolejnym miejscu znajduje się usługa krótkich wiadomości tekstowych (Short Message Service), o której popularności świadczy prawie 8 miliardów wiadomości przesyłanych obecnie w ciągu roku [2, 3]. Co więcej, SMS dostarcza dziś (po usłudze głosowej) najwyższe dochody. Dzieje się tak pomimo coraz szerszego korzystania przez użytkowników z poczty elektronicznej, mobilnych usług multimedialnych - tzw. Multimedia Messaging Service (MMS) czy wszelkiego rodzaju usług klasy Over-The-Top (OTT), opartych na dostępie do Internetu. Ocenia się, że obecnie ponad połowa wartości przychodów generowanych przez wszystkie usługi komunikacji tekstowej pochodzi z usługi SMS (rys. 1) [4]. Pomimo rozwoju technologicznego samych telefonów oraz obsługiwanych przez [...]

 Strona 1