Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Rokicki"

Sytuacja na rynku mięsa jagnięcego

Czytaj za darmo! »

Autor omawia obecny stan i prognozy rynku mięsa jagnięcego z podkreśleniem niekorzystnej sytuacji w tej dziedzinie w Polsce.Tendencje występujące na światowym rynku mięsa jagnięcego były zróżnicowane i uzależnione przede wszystkim od sytuacji u największych producentów. Potentatem pod względem wielkości produkcji mięsa owczego i jagnięcego w ciągu ostatnich lat stały się Chiny. W tym państ[...]

Wpływ kosztów pasz na cenę żywca wieprzowego

Czytaj za darmo! »

Na cenę żywca wieprzowego wpływa wiele czynników. Do najważniejszych należy zaliczyć wielkość pogłowia i skorelowaną z nim cenę prosiąt, a także ceny pasz. Wahania cen zbóż (głównie żyta, jęczmienia) oraz mieszanek do tuczu i preparatów białkowych oddziałują znacząco na cenę płaconą za kg żywca wieprzowego.Dla producentów i odbiorców trzody chlewnej wiele informacji o tendencjach w kształtowa[...]

Czy mięso może być żywnością funkcjonalną?

Czytaj za darmo! »

Treść artykułu daje pozytywną odpowiedź na postawione w tytule pytanie, choć pod pewnymi zastrzeżeniami.Istnieje kilka definicji żywności funkcjonalnej. Według Buttrisza, jest to żywność mająca korzystne właściwości zdrowotne lub profilaktyczne, wykraczające ponad podstawowe wartości odżywcze. Inna definicja została przyjęta przez Radę Żywności i Odżywiania USA. Według niej żywność funkcj[...]

Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Produkcja i spożycie mięsa drobiowego w Polsce, mimo wahań związanych z zagrożeniem ptasią grypą, stale wzrasta do poziomu sytuującego je na drugim miejscu po wieprzowinie.Mięso drobiowe należy do najbardziej popularnych rodzajów mięs w Polsce. Pod względem wielkości konsumpcji ustępuje tylko wieprzowinie. Na korzyść drobiu przemawia niska cena i dostatecznie korzystne właściwości odżywcze.[...]

Produkcja surowców paszowych i pasz przemysłowych na świecie

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono sytuację na świecie w zakresie surowców paszowych na przestrzeni lat 2001-2007 i jej wpływ na produkcję żywca rzeźnego.Wzrost wielkości produkowanego mięsa w skali kraju, jak i w skali globalnej jest uzależniony od wielu czynników. Ważny jest przede wszystkim zgłaszany przez konsumentów popyt. Z kolei o tym czy ludzie będą chcieli kupować mięso decyduje w dużym stopniu [...]

 Strona 1  Następna strona »