Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Foryś"

Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych w 2007 roku

Czytaj za darmo! »

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przygotowała raport o stanie technicznym nawierzchni dróg krajowych długości ok. 18 tys. km na podstawie prowadzonych systematycznie pomiarów cech eksploatacyjnych nawierzchni w ramach Systemu OcenyStanuNawierzchni (SOSN- ocena nawierzchni asfaltowych) oraz Systemu Oceny Stanu Nawierzchni Betonowych (SOSN-B). Prezentuje on komplekso[...]

 Strona 1