Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mohamed MILOUDI"

Common mode conducted electromagnetic interference in inverter fed-AC motor

Czytaj za darmo! »

The increase of switching speed and frequency in power electronics converters has greatly improved their performances and characteristics. These advantages are accompanied with the increased level of interference, so that EMI consideration is a major task for circuit designers nowadays. In Adjustable Speed Drives (ASD), the (dv/dt) leading to conducted emissions at high frequencies which are propagated both through Common Mode (CM) and Differential Mode (DM) in the system. The circulation of high frequency parasitic currents causes several unexpected problems, such as premature deterioration of motor winding insulation and ball bearings. In this paper an inverter-fed AC motor drive is analyzed in order to predict the path of conducted emissions into Common Mode (CM) configuration, showing that both propagation modes may interfere. The equivalent circuit allows frequency-domain analysis to be performed with standard circuit simulators. The proposed circuit model allows the prediction of the main common-mode HF current components. Abstract. Zwiększanie szybkości przełączania i częstotliwości w przekształtnikach energoelektronicznych pozwala na znaczącą poprawę ich parametrów. Tym korzyściom towarzyszy zwiększony poziom zakłóceń. W napędach o regulowanej szybkości ASD sygnał dv/dt powoduje zwiększoną emisję zakłóceń wysokoczęstotliwościowych w obu - w niesymetrycznych i różnicowych systemach. Obieg prądów pasożytniczych powoduje wiele nieoczekiwanych problemów, takich jak uszkodzenia izolacji uzwojeń i łożysk. W artykule przedstawiono analizę silnika zasilanego za pośrednictwem przekształtnika w celu oceny e misji zakłóceń w trybie niesymetrycznym. Schemat zastępczy pozwala na analizę w dziedzinie częstotliwości. Proponowany model pozwala na symulację i przewidywanie składowych prądów wysokoczęstotliwościowych. (Zakłócenia elektromagnetyczne w silniku AC zasilanym za pośrednictwem przekształtnika) Keywords: EMI, EMC, Common Mode, high frequency[...]

 Strona 1